Som ledamot i svenska OSSE-delegationen har Björn Söder (SD) agerat mot den extrema islamism som Saudiarabien sprider i västländer. Han varnar för att radikal islam sprids lättare i religiösa vakuum som i det sekulära Sverige.

Riksdagsledamoten Björn Söder har som ledamot i parlamentariska församling inom OSSE, Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, föreslagit att man borde uppmärksamma, fördöma och åtgärda den diskriminering av kristna som sprider sig i flera av organisationens medlemsstater. Hans resolution antogs som en del av slutdokumentet i församlingens session i Luxemburg.

Många medlemsstater upplever att radikal islamism, inte minst den wahhabistiska trosriktningen, växer snabbt. Det innebär att många, trots religionsfrihet i grundlagen, inte längre vågar visa en annan religiös övertygelse. Inte sällan är det kristna minoriteter som far mest illa. 

Radikal islam kan i det sekulära Sverige spridas i ett slags religiöst vakuum. Därför förvånar det inte att Saudiarabien via mångmiljonbidrag i dag rapporteras ha inflytande över var fjärde moské i Sverige, skriver Björn Söder i debattartikel i Expressen.

Risken för en mer hårdför religiös åskådning inom svensk islam måste anses påtaglig, varnar han. Och ser samtidigt Norge som förebild. ”Norge är i sammanhanget ett av de få europeiska länder som i praktiken inte ger tillstånd för byggandet av moskéer med utländsk finansiering.”