Otryggheten växer för homosexuella ungdomar i förorterna. En ny studie från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ser fyra av tio unga homosexuella mörkt på framtiden.

Resultaten i rapporten bygger på myndighetens nationella ungdomsenkät, som skickats ut till 5.000 slumpmässigt utvalda unga i Sverige mellan 16 och 25 år.

– Jag har upplevt mycket homofobi i förorten. Jag har gått på restaurangen där jag bor i Flemingsberg och de har inte velat laga min mat för att jag är homosexuell, och jag har gått till frisören och en frisör har inte velat klippa mitt hår för att jag är homosexuell, berättar Akbar Abdul Rasul för Sveriges Radio.

Myndigheten har fått många signaler om att dessa unga om ett liv i utsatthet och får sämre villkor än andra unga. De upplever sämre trygghet.

På samma sätt som många judar upplever ökat hat i Sverige på grund av den muslimska invandringen, drabbas andra minoriteter som i Mellanöstern utsätts för förföljelse, misshandel och dödas med bestialiska metoder.

De partier som lyder minsta vink från vänsterradikala Priderörelsen – S, M, C, MP, L, KD, V – sviker dessa ungdomar eftersom man mörkar migranters diskriminering, fördomar och förföljelse av homosexuella i förorterna.