Det brutalt dödliga våldet med återkommande dödsskjutningarna i Sverige chockar poliser utomlands. Att ungdomar springer omkring med automatvapen och skjuter ihjäl varandra är ”ruggigt”, anser polis i tyska Essens specialstyrka.

I andra länder, som Tyskland, finns självfallet tungt gängkriminella som hamnar i revirstrider. Men dödsskjutningar av det slag som sker på svenska gator är något som skrämmer även luttrade tyska poliser.

– Herregud, de har inte bara skjutvapen utan de använder dem också, säger en polisinspektör i Essen till Svenska Dagbladet.

Att ungdomar springer omkring med automatvapen och skjuter ihjäl varandra är chockerande för tyska Essens polischef Frank Richter. Han har sett det mesta i grov brottsväg men säger att den typen av extremt våld är extremt ovanligt i Tyskland.

Dödligt skjutvapenvåld var 2017 dubbelt så högt i Sverige som i Tyskland. Att 23 personer blev skjutna till döds på ett halvår i Sverige, är enligt en av poliserna från Essens specialenhet ”ruggigt”.

Norge ser resultat i arbete mot gängen

Även i Oslo finns belastade områden där det inträffat många våldshändelser. Men 2017 satsades mer på polisens arbete med kriminalitetsförebyggande åtgärder. Det har börjat ge resultat.

Vecka 33 i somras var första gången på många år som inte en enda straffbar händelse där gärningspersonen var yngre än 18 år registrerades i stadsdelen Søndre Nordstrand, säger Rune Solberg Swahn vid Oslopolisen till tidningen.

Tysk polis talar klartext om verkligheten

– Vi talar sällan om klaner och pratar inte om brottslighet i termer av etnicitet, säger Håkan Wall, chef för beredningsenheten på Noa inom svensk polis.

Essens polischef Frank Richter säger att det länge var likadant i Tyskland.

– Det ansågs opassande och politiskt inte korrekt att tala om folktillhörighet. Men det är ju bara att blunda för verkligheten.

Håkan Wall beskriver tyskarna som mycket tydligare. De har också mer kunskaper. Det är något som Sverige måste bli bättre på.

Därför efterlyser svensk polis mer internationella polissamarbete.

– Flera av klanerna i Tyskland finns ju också i Sverige och andra delar av Europa, konstaterar Wall.

Därför ska svensk polis nu placeras ut i Essen.