Svenska kyrkan är med och delar ut pris till en aktiviströrelse vars grundare anser Förintelsen är ”en skitsak”.

Extinction Rebellion (XR) är ett internationellt nätverk som säger sig förespråka civil olydnad och ett ”fredligt kreativt uppror” för att förhindra ”ekologisk kollaps”.

– Deras utomparlamentariska arbetet är ett av skälen till att vi har tittat på Extinction Rebellion, eftersom det finns en stor parallell till medborgarrättsrörelsen, säger Karin Wiborn, generalsekreterare i Sveriges kristna råd som tilldelat aktiviströrelsen Martin Luther King-priset.

Men aktiviströrelsen är kontroversiell. Den har kritiserats för att vara antidemokratisk och deras grundare har kallat Förintelsen för ”skitsak”, rapporterar Världen idag.

Man förespråkar utomparlamentariska tillvägagångssätt för att lösa miljöproblemen. Rörelsen vill även tillsätta beslutsförsamlingar av slumpvis utvalda medborgare och tvinga demokratiska församlingar att följa deras beslut.

”Om man önskar demokrati – varför då tillsätta en icke-demokratiskt vald grupp att styra över de demokratiskt valda?”, frågar Maria Ludvigsson i Svenska Dagbladet.