När SCB har brutit ner sin mätning på olika samhällsgrupper framgår att Sverigedemokraterna ökat med över nio procentenheter bland företagare med anställda och bland facklärda arbetare. Därmed utmanar partiet både S och M om deras kärnväljare.

SD har ökat mest i gruppen företagare med anställda, med 9,3 procentenheter sedan i maj. Därmed sympatiserar 27,2 procent av dem på SD, mer än tre gånger så många som C, med stöd av 8,1 procent. M har stöd av 31,7 procent i gruppen.

I gruppen manliga företagare (alla kategorier) har SD högst stöd – 30,4 procent mot 28,5 procent för M.

Också stärkta bland arbetare

När det gäller facklärda arbetare ökar SD näst mest, med 9,1 procentenheter. Därmed har partiet stöd av 27,8 procent i denna grupp, medan S har stöd av 34,8 procent.

Också här har SD störst andel bland manliga facklärda arbetare – 33,9 procent mot bara 30,7 för S.

Också när det gäller manliga LO-medlemmar är Sverigedemokraterna störst: 33,2 procent för SD mot 30,3 procent för S.

Bland LO-medlemmar totalt minskar S sin ledning till 35,5 mot 27,3 procent för SD. Skillnaden mellan partierna har minskat från 18 procentenheter i maj till 8,2 procent i november.

Kvinnor med utländsk bakgrund

Sverigedemokraterna har lägre stöd bland kvinnor, generellt sett. Men trots det är andelen kvinnor med utländska bakgrund som sympatiserar med SD fler än de som sympatiserar med C och L tillsammans: 11,3 för SD och 10,8 för C och L. Det är således till antalet många fler kvinnor som i denna grupp håller på SD än C och L.

Väljargrupper som sympatiserar med SD

Tabellen nedan anger hur mycket den aktuella väljargrupperna avviker från riksgenomsnittet av partisympatisörer, 18,1 procent.

TABELL SCB NOVEMBER 2019
SVERIGEDEMOKRATISKA PARTISYMPATISÖRER: 18,1 procent
avvikelse från genomsnittet i procentenheter

Väljare per åldersgrupp
Unga 18-24 år: -8,3 
Unga 25-34 år: -4,2 
Medelålders 35-44 år: -3,7
Medelålders 45-54 år: +0,5
Medelålders 55-64 år: +4,6
Äldre 65-74 år: +7,4
Äldre >74 år: -0,5

Män
Män 25-34 år +1,7
Män 35-44 år +0,1
Män 45-54 år +5,4
Män 55-64 år +9,7
Män 65-74 år +12,2
Män >74 år +6,1
Män totalt +5,1

Kvinnor
Kvinnor 25-34 år -11,0
Kvinnor 35-44 år -7,4
Kvinnor 45-54 år: -4,7
Kvinnor 55-64 år: -0,5
Kvinnor 65-74 år: +2,4
Kvinnor >74 år: -4,3
Kvinnor totalt: -5,1

Inrikes och utrikes födda
Utrikes födda: -5,5 (ökning med 4,2 procentenheter sedan maj)
Inrikes födda: +0,9 (ökning med 5,5 procentenheter sedan maj)
Utrikes födda män: -4,6 (ökning med 3,9 procentenheter sedan maj)
Inrikes födda män: +6,5 (ökning med 6,0 procentenheter sedan maj)
Utrikes födda kvinnor: -6,4 (ökning med 4,6 procentenheter sedan maj)
Inrikes födda kvinnor: -4,9 (ökning med 4,9 procentenheter sedan maj)

Med svensk eller utländsk bakgrund
Med utländsk bakgrund: -5,0 (ökning med 4,2 procentenheter sedan maj)
Med svensk bakgrund: +0,9 (ökning med 5,5 procentenheter sedan maj)
Män utländsk bakgrund: -3,1 (ökning med 3,9 procentenheter sedan maj)
Män svensk bakgrund: +6,5 (ökning med 6,0 procentenheter sedan maj)
Kvinnor utländsk bakgrund: -6,8 (ökning med 4,7 procentenheter sedan maj)
Kvinnor svensk bakgrund: -4,8 (ökning med 4,8 procentenheter sedan maj)

Civilstånd och barn
Ej gifta: +1,0
Gifta: -2,4
Ej gifta män: +8,4
Ej gifta kvinnor: -4,5 (ökning med 4,5 procentenheter sedan maj)
Gifta män: +0,1
Gifta kvinnor: -5,9 (ökning med 5,1 procentenheter sedan maj)

Utan barn: +1,4
Med barn: -3,9

Bostad
Bor i villa: +1,7
Bostadsrätt: -4,1
Hyresrätt: -0,8 (ökning med 5,9 procentenheter sedan maj)

Väljare efter inkomst
Inkomst 20% lägsta: -5,2
Inkomst 21-40%: +3,0
Inkomst 41-60%: +3,4 
Inkomst 61-80%: +3,0 (ökning med 7,2 procentenheter)
Inkomst 20% högsta: -3,8

Väljare efter utbildning
Förgymnasial utbildning: +7,4 
Gymnasial utbildning: +7,3 (ökning med 7,3 procentenheter sedan maj)
Eftergymnasial utb 3- år: -5,5 (ökning med 5,0 procentenheter sedan maj)
Eftergymnasial utb 3+år: -12,8

I sysselsättning eller inte
Sysselsatta: -0,6 (ökning med 5,5 procentenheter sedan maj)
Ej sysselsatta: +1,2 (ökning med 6,8 procentenheter sedan maj)

Arbetare, tjänstemän och företagare
Ej facklärda arbetare: +9,0  (ökning med 6,7 procentenheter sedan maj)
Facklärda arbetare: +9,7 (ökning med 9,1 procentenheter sedan maj)
Lägre tjänstemän: -2,6 (ökning med 6,8 procentenheter sedan maj)
Tjänstemän mellannivå: -5,3
Högre tjänstemän: -9,8
Ensamföretagare: +5,2
Företagare m anställda: +9,1 (ökning med 9,3 procentenheter sedan maj)
Studenter: inte tillräckligt med svarande till SCB

Offentlig och privat arbetsgivare
Statligt anställda: -5,8
Kommunalt anställda: -6,1
Privatanställda arbetare: +14,2 (ökning med 7,4 procentenheter sedan maj)
Privatanställda tjänstemän: -5,7

Väljare efter fackförbundsmedlemskap
LO-medlemmar: +9,2 (ökning med 4,5 procentenheter sedan maj)
TCO-medlemmar: -5,3
SACO-medlemmar: -13,6
Ej fackanslutna anställda: +1,6

*

Källa: SCB partisympatiundersökning, november 2019