I flera europeiska länder är det förbjudet för utländska krafter att finansiera skolor och moskéer. Men i Sverige är det fritt fram.

International Cordoba School i Stockholmsförorten Akalla är en religiös friskola med muslimsk inriktning. Nu avslöjas att skolan har kopplingar till en stiftelse som finansieras av det saudiska kungahuset.

Skolan bedriver utbildning från förskoleklass till och med årskurs nio, rapporterar Nyhetsbyrån.

Huvudman för skolan är Alm Education AB, moderbolag i en utbildningskoncern som omfattar sammanlagt fyra olika aktiebolag. Här ingår exempelvis en förskola, Mångården, som också den är belägen i Akalla.  

Skolan samarbetar med en kulturförening som ligger i samma lokaler vid namn Nordic light center. Den ideella kulturföreningen har ett bok- och litteraturprojekt som heter Nordic Kitab. Det erbjuder kulturella publikationer med koppling till islam på nordiska språk enligt deras hemsida. 

Men Nordic Kitab-projektet drivs av Skandinaviska stiftelsen för utbildning, som har samma organisationsnummer som Al-Risalah Skandinaviska stiftelse. Denna stiftelse är finansierad av saudiska kungahuset och omsatte cirka 52 miljoner kronor 2018 och har drygt 90 anställda. Stiftelsen driver Alsalam skolan i Örebro som kritiserats hårt i en granskningsrapport utförd av Skolinspektionen.

Al-Risalah Skandinaviska stiftelse har även förekommit i Försvarshögskolans rapport ”Mellan salafism och salafistisk jihadism” som skrivits av bland annat Magnus Ranstorp på uppdrag av Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB. Detta eftersom stiftelsen förespråkar den islamiska grenen wahhabism. Al-Risalah är närbesläktad med den terrorklassade saudiska missionstiftelsen Al Haramain.

När Nyhetsbyrån besökt Cordobaskolan användes de böcker som är sponsrade av Saudiarabien via stiftelsen. Flera i personalen är klädda i täckande dräkter, minst en i personalen bär niqab, något som också är standarddräkt för kvinnor i Saudiarabien.

På skolans Facebooksida uppger man att skolan har kontakter med företrädare från The Muslim World League (MWL) vars säte drivs av saudiska missionärer och ligger i Mecka, Saudi Arabien. Den saudiska missionen organiseras av MWL och huvuduppgiften är att sponsra spridningen av den salafistiska islamiska läran över hela världen finansierat med saudiskt kapital.