Hur ser styrkeförhållandena ut mellan de tre största partierna i olika landsändar? Och hur har de utvecklats de senaste fem åren? En jämförelse mellan idag och maj 2014 ger intressant läsning.

SCB:s partisympatiundersökning är så omfattande att den kan brytas ner i åtta landsändar. Samtiden har gjort diagram över de tre största partierna och deras opinionsmässiga utveckling i de åtta landsändarna.

Vi börjar i södra Sverige, som omfattar Skåne och Blekinge. Här är nu SD största parti med 29,1 procent av väljarnas stöd enligt SCB i november 2019. S har rasat från 36,5 procent i SCB-mätning i maj 2014 till att nu få 25,7 procent. M är trea med 19,0 i Skåne och Blekinge.

I Småland, på Öland och Gotland behåller S positionen som största parti men SD är nästan ikapp och har minskat skillnaden betydligt. S har 26,6 mot 23,0 procent för SD. I maj 2014 var skillnaden 36,3 mot 7,5 procent. Gapet har minskat från 28,8 till bara 3,6 procentenheter.

I Stockholm har SD alltid haft ett svagare väljarstöd, men hämtar nu in avståndet mot S och M och är det tredje största partiet i huvudstaden, med ett stöd på 12,9 procent.

I Stockholms län har SD vuxit mest både som andel och i antalet väljare. Partiet är nu näst störst. Ett skäl till att SD inte är störst är att S minskar minst här, bara med 0,3 procentenheter jämfört med maj 2014. Sverigedemokraterna har däremot vuxit rejält sedan maj 2014: från 7,1 till 22,1 procent i november 2019. M har tappat från 30,1 till 19,8 procent.

Också i väst har Sverigedemokraterna vuxit kraftigt, till 23,9 procent och ligger över rikssnittet. Här har S tappat rejält, och klarar med nöd och näppe av att behålla förstaplatsen, med 24,1 procent (mot 33,6 i maj 2014).

Raset är stort för S i Östra Mellansverige, som omfattar Östergötland, Sörmland, Örebro län och Uppsala län. Från 38,0 till 25,2 procent. Man leder nu med bara 3,7 procentenheter över SD som får 21,5 procent. Här har också M ökat, från 19,8 till 21,5 procent och intar därmed en delad andraplats med SD.

När vi kommer norrut och tittar på de tre länen Värmland, Dalarna och Gävleborg som SCB döpt till Norra Mellansverige, finner vi dramatiskt ras för S och raketuppgång för SD. Medan S tappar från 42,5 till 29,3 procent (-13,2) har SD ökat från 8,6 till 25,7 (+17,1) under perioden maj 2014 till november 2019.

I de fyra Norrlandslänen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten är förändringarna inte lika dramatiska, men trenden är densamma. S minskar från 44,6 till 35,3 och SD ökar från 6,9 till 19,5 procent mellan maj 2014 och november 2019.

Åkessons parti ökar överallt

Sammantaget visar detta att Sverigedemokraternas framgångar sker överallt i landet, och mer i de regioner där partiet hade svagare stöd. Alla regioner närmar sig riksgenomsnittet. Det är ett tecken på att framgången är djupt förankrad och har bred uppslutning i svenska folket.

Nästa vecka släpper SCB också statistiken över olika åldersgrupper, yrken, utbildning och inhemsk/utländsk bakgrund. Då återkommer vi med mer statistik.

*

Källa: SCB:s databas.