Miljoner judar och andra minoriteter förintades i industriell skala under andra världskriget. Detta brott mot mänskligheten reduceras av Socialdemokraterna till ett retoriskt slagträ i svensk partipolitisk debatt.

Politiske redaktören Petter Birgersson skriver en stark ledare i liberala Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda om hur låg inrikespolitiska debatten blivit.

”Den människa som finner sin kraft i att peka ut andra som moraliskt förkastliga är i regel ointressant så länge hon inte reflekterar över sina egna brister och moral. Det gäller också i politiken. Därför är samtidsdebatten olidlig.”

Han vänder sig också mot så kallat liberala Dagens Nyheter som ”använder begrepp som ’medlöpare’ om andra demokrater, rentav andra som betecknar sig som liberaler … Tänker du inte som vi så är du en av dem!”

Birgersson klär av detta vidriga beteende: ”Det är sätt att ge sig själv tolkningsrätt över vad som är gott och ont och vilka som får tillhöra vilket läger. Det är att vädja till sina egna om klappar på ryggen. Man skapar precis en sådan filtrerad grupp man anklagar populistmobben för att tillhöra.”

Han nämner Stefan Löfvens attack mot M-ledaren Ulf Kristersson efter samtalet med Jimmie Åkesson (SD).

”Löfvens ord saknar dessutom all tillstymmelse till egenreflektion. Hur ser antisemitismen ut i S-styrda Malmö, varför kommer den in med SSU i de egna första maj-leden?”

Tilläggas kan att SSU:are varit över i Storbritannien och kampanjat för Jeremy Corbyns Labour, som allmänt anses ha blivit antisemitiskt.

Det är lätt att instämma med Birgersson om att människor som ständigt påpekar andras brister ofta är de största syndarna. Påhoppen blir tomma och oäkta.

Men man får inte glömma att Moderaterna, liksom flertalet liberaler (med eller utan partibok), inte kritiserade det här agerandet så länge det endast var Sverigedemokraterna som utsattes för vänsterns hyckleri. Ja, borgerliga har ofta spelat med. Först när delar av borgerligheten drabbas av den verbala äggkastningen från Stefan Löfven och hans anhang säger man ifrån.

Nu får man betala priset för att inte tidigare försvarat ett värdigare debattklimat. Men ju fler som genomskådar vänsterns retoriska falskspel och säger ifrån, desto färre kommer att tro på anklagelserna.