Om kongressledamöterna röstar för riksrätt mot Donald Trump den 19 december blir det på 21-årsdagen efter att Bill Clinton ställdes inför riksrätt.

Men det finns skillnader mellan dessa båda händelser. Förra gången samarbetade kongressen över partigränserna, nu är det bara demokratiska partiets ledamöter som driver kravet på riksrätt. Det gör processen än mer partipolitisk än förra gången.

Därför kommer allt att avgöras av matematik – av hur många röster partierna har i kongressens två kamrar.

I dagsläget har representanthuset 431 ledamöter, varav 233 är demokrater och 197 republikaner. En är oberoende.

31 demokrater sitter löst

Demokraterna behöver enkel majoritet, 216 ja-röster, för att åtal om riksrätt ska väckas mot president Trump.

Det riktigt intressanta är att demokratiska partiet bara har råd att förlora 17 av sina egna ledamöter för att få åtalet väckt. Om 18 demokrater röstar nej, faller åtalet.

Och hela 31 demokratiska ledamöter är valda i kongressdistrikt där en majoritet av väljarna röstade på Donald Trump i presidentvalet, rapporterar Chad Pergram, politikreporter vid Fox News.

Det betyder att 14 av dessa 31 kongressledamöter måste rösta ja till riksrätt mot honom – och därmed riskera att göra väljarna på hemmaplan upprörda, vilket kan innebära att man förlora sin plats i kongressen i valet nästa år.

Amerikanska väljare tenderar att straffa politiker som går emot deras egen uppfattning. Exempelvis förlorade de tre senatorer som kom från delstater som röstat för Trump, sina platser i förra årets mellanårsval sedan de röstat emot president Trumps nominerade domare till Högsta domstolen.

Att som politiker gå emot väljarna på hemmaplan gör man inte ostraffat i USA.

Frias med stor sannolikhet av senaten

Om åtal ändå väcks mot Trump, på samma sätt som skedde mot Clinton, är det senaten som utgör domstol. Under våren kommer de 100 senatorerna i så fall att pröva åtalet. Det krävs att två tredjedelar av ledamöterna röstar för fällande dom, alltså 67 senatorer, för att det ska gälla.

Bill Clinton friades 12 februari 1999, då 50 senatorer röstade för fällande dom och 50 för friande.

För att Donald Trump ska fällas i senaten krävs alltså 67 röster. Demokraterna har 45 ledamöter. Om man räknar med att de två oberoende röstar för fällande, krävs ändå att 20 republikanska senatorer röstar emot Trump för att han ska bli fälld. Det kommer inte att ske.