En sjätte kommun kommer från årsskiftet att ledas av Sverigedemokraterna. Det S-ledda minoritetsstyret avgår i Bjuv sedan SD:s budget antagits av kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna i Bjuv ger upp minoritetsstyret efter att Sverigedemokraternas budget nyligen röstades igenom med stöd av Moderaterna.

– Under sommaren och hösten har vi förlorat fem viktiga frågor till Sverigedemokraterna och Moderaterna, säger Stefan Svalö, ordförande i Bjuvs Arbetarekommun till Sveriges Radio.

Minoritetsstyret – som består av S, C, KD och L – kommer att avgå vid årsskiftet.

På partiets hemsida skriver gruppledaren Mikael Henrysson (SD) att Sverigedemokraterna på senaste fullmäktige fick igenom flera viktiga frågor med stöd av Moderaterna.

– Det stora var att Sverigedemokraternas budgetförslag blev kommunens budget 2020, skriver Henrysson.

Partiets förslag om bolagisering av vård och omsorgsverksamheten bifölls med bred majoritet.

I fråga om trygghetsboende gick SD och M på förvaltningens linje, vilket innebär att kommunen ska låta en extern byggare bygga trygghetsboendet, så att kommunen kan avlastas investeringsutgiften.

Fullmäktige prövade också förtroendet för presidiet i AB Bjuvsbostäder eftersom de vägrat medverka i utredningen om försäljning av delar av bostadsbeståndet, en debatt som slutade med minoritetsåterremittering.

Maktskifte

Efter att fullmäktige antagit SD-budgeten meddelade partiet att man är redo att ta över makten. S-styret skulle tänka på saken.

– Demokratin har talat, sedan får vi inom partiet diskutera det givetvis, sa kommunstyrelsen ordförande Anders Månsson (S) då.

Nu, två veckor senare, har minoritetsstyret beslutat att lämna över makten i kommunen till SD.

– Vi kommer att bygga mer och få igång infrastrukturbygget. Det är mycket som har stått stilla länge tycker vi, säger Henrysson (SD).

SD starka i Bjuv

I Europaparlamentsvalet i maj fick Sverigedemokraterna sitt allra högsta väljarstöd i Bjuv. Partiet blev kommunens största med 37,6 procent av rösterna, medan S var näst störst med 27,0.

I kommunvalet 2018 fördubblades röstetalet för Sverigedemokraterna, från 12,7 till 34,9 procent – en ökning med hela 20,8 procentenheter.

Mandat i Bjuv sedan valet 1970. Källa: Wikipedia.

Trots det fortsatte Socialdemokraterna sitt långvariga maktinnehav i Bjuv, en kommun där S hade egen majoritet fram till 1990-talet. Därefter har S-V och sedan S-V-MP haft majoritet, så Bjuv har traditionellt varit en tydligt röd kommun.

Efter valet 2018 bildade S ett minoritetsstyre med C, KD och L på 14 av 31 mandat. Det är sedan deras budget röstades ner i fullmäktige som de beslutat överlämna makten till dem som har majoritet.

Nu tar SD med 11 mandat över i samarbete med M som har 5 mandat. De båda partierna har majoritet med 16 av 31 mandat.

Sverigedemokraterna ingår efter valet 2018 i fem andra kommunstyren: Sölvesborg, Bromölla, Hörby, Staffanstorp och (från juni 2019) Svalöv.