Stefan Löfven och regeringen såg visst våldsutvecklingen komma. ”Men lät det ske”, skriver Hamid Zafar, utsedd till årets svensk av Fokus. Många får betala ett högt pris för politikernas världsfrånvända passivitet.

Hamid Zafar berättar i sin GP-kolumn om hur han 2015 i egenskap av rektor mötte elever som sörjde Omar som just avrättats på öppen gata, trots att han inte ingått i gäng. Förmodligen tog man fel kille.

”Åren har sedan dess förflutit och jag häpnar över hur lite som gjorts för att begränsa gängskjutningarna. Tvärtom verkar de kriminella gängen ha flyttat fram sina positioner”, konstaterar han.

Om statsminister Löfvens uttalande i höst om att han inte såg detta komma, skriver Zafar: ”Vetskapen har funnits men höljts i dimmor av politisk korrekthet som till sin natur varit så världsfrånvänd och abstrakt att det förvandlats till sin politiskt inkorrekta motsats. Teserna har blivit sina egna antiteser då den uttalade viljan att se den andre har blivit ett outtalat betraktande av den andre.”

Redan på 1990-talet skrevs rapporter om hur man kunde förebygga brottsligheten, men de togs inte tillvara. ”Att något konservativt var den bästa lösningen kunde progressiva krafter tydligen inte hantera”, skriver Zafar.

Fritidsgårdarna, konstaterades redan då, är den mest överskattade brottspreventiva resursen. ”Trots detta hävdar politiker och en del förortsaktivister än idag att fritidsgårdar är en viktig förebyggande åtgärd.”

Politikerna blundade för flera varningar på 90-talet om framväxten av en ny underklass. Ett bottenskikt av unga killar med invandrarbakgrund med bristande skolgång, dåliga kunskaper i svenska och avsaknad av nätverk som kan underlätta på arbetsmarknaden.

”Att politiker påstår att de inte kunde förutse våldsutvecklingen i våra utsatta områden håller inte. Ni såg det komma men lät det ske. För det har många fått betala ett högt pris”, avslutar Hamid Zafar.