Arbetsförmedlingens nya prognos visar på att långtidsarbetslösheten kommer att öka kraftig kommande år.

Prognosen som avser 2020 och 2021 visar att antalet långtidsarbetslösa kommer att passeras 150.000 redan vid årsskiftet. Som långtidsarbetslös räknas den som har varit utan jobb i ett år eller mer.

– Vi bedömer att vi kommer att nå den högsta nivån av långtidsarbetslösa sedan 1990-talet, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen till Sveriges Radio.

Med långtidsarbetslöshet menas att ha varit utan jobb minst ett år.

Flera orsaker ligger bakom ökningen, dels konjunkturavmattningen, dels glappet mellan vad arbetsgivarna efterfrågar och de arbetslösas kunskaper. Dessutom har de statligt subventionerade anställningarna minskat i antal.

Arbetslösheten väntas också öka generellt. 2021 kommer arbetslösheten vara 7,4 procent, enligt prognosen. I dag ligger den på 6,8 procent.