Idag presenterade SD, M och KD en gemensam budget för Ockelbo kommun. Man avser att i nästa val utmana den styrande majoriteten med S och C.

För första gången startar SD, M och KD ett samarbete i opposition. I södra Sverige har dessa partier bildat samverkan för att styra ett antal kommuner, men nu sker ett budgetsamarbete för första gången i opposition. Avsikten är att i nästa val utmana den styrande majoriteten med S och C.

Bättre lokalt företagarklimat

Linus Gunnarsson (M) poängterade att Ockelbo måste skapa ett bättre företagarklimat. För ett tiotal år sedan fanns kommunen bland de 60 bästa, men nu har Ockelbo halkat ner till 231:a plats av 290 i ranking utförd av Svenskt Näringsliv.

Han poängterade att kommunens upphandling inte får missgynna små företag.

– Vårt mål är att åter bli en av de mest attraktiva kommunerna i landet, sa Gunnarsson (M).

Tryggheten behöver förbättras

Liz Zachariasson (SD) betonade tryggheten. Det finns önskemål i befolkningen om att stärka belysningen och införa kameraövervakning vid järnvägsstationen och på torget. I det nya samarbetet är man också överens om att förbjuda tiggeri som ofta är en del av den organiserade brottsligheten.

Stärka skola och social service

Dan Brodin (KD) presenterade konkreta punkter i de tre partiernas budgetförslag. Man lägger bland annat mer pengar på skolan.

– Lärare ska få vara lärare. Därför ska det vara fler vuxna i skolan som exempelvis kan ta över från lärarna att vara rastvakter, sa Brodin.

De tre partierna satsar också mer resurser på omsorgen än den styrande majoriteten för att stärka den sociala servicen i kommunen.

Bra samarbetsklimat

Journalisternas frågor handlade mest om hur det kommer sig att de tre partierna nu kommit fram till att de ska samarbeta om kommunens budget och utmana Socialdemokraternas styre i nästa val.

– Det tar tid att lära känna varandra, när det kommer in ett nytt parti som Sverigedemokraterna gjorde i valet 2010, sa riksdagsman Roger Hedlund (SD) som fördelade ordet under pressträffen.

– Tidigare kände vi inte företrädarna för SD, men nu har vi en relation, vi träffas och pratar politik, instämde Dan Brodin (KD).

– På många punkter tycker vi lika, tillade han.

– Vi har ett bra samarbetsklimat, konstaterade Linus Gunnarsson (M).

Skiljer sig från S och C

På frågan vad det är som skiljer denna konstellation från majoriteten med S och C, svarade man att i mycket handlar det om praktiska och konkreta sakfrågor där skillnaderna kanske inte är så stora. Men sedan finns det ämnen där man ser olika på utvecklingen.

– När det gäller migrationen skiljer vi oss från främst Centerpartiet, sa Dan Brodin (KD).

– Arbetslösheten bland migranter är hög i Ockelbo, tillade Liz Zachariasson (SD).

Ända fram till valåret 2018 har de röda partierna S och V haft egen majoritet i Ockelbo (fram till på 1970-talet hade S egen majoritet). Kommunen är alltså en röd kommun som efter valet 2018 styrs av S och C som tillsammans har 17 mandat av 31 i kommunfullmäktige. Idag har SD, M och KD tillsammans 11 mandat. Man behöver fem mandat till för att nå majoritet.