Från Samtiden önskar vi alla läsare en riktigt God Jul. Och lägger som en liten present upp den främsta julsången framförd med total inlevelse av all tiders bäste tenor – Jussi Björling (1911-1960).

O helga natt, o helga stund för världen,
då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor.
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän blir dig kär.
Från himlen bragte frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Musiken komponerades av Adolphe Adam 1847 till den franska dikten ”Minuit, chrétiens” (Midnatt, kristna) skriven av vinhandlaren och diktaren  Placide Cappeau. Svensk text trycktes första gången i Evangeliska Fosterlandsstiftelsens sångbok Sionstoner 1889. Augustin Kock skrev senare svensk text till vers två.