Mattias Karlsson (SD) har svarat på angrepp från näringslivets tankesmedja Timbro.

Som Samtiden tidigare rapporterat har medarbetare i Timbro angripit Sverigedemokraternas idéer och Mattias Karlsson i debattartikel i Expressen. Nu svarar han i en replik i tidningen:

”Sverige befinner sig i ett läge där välfärden krackelerar, där skattebetalande medborgare dör i vårdköer och en majoritet av landets kommuner tvingas göra nedskärningar på de allra svagaste och mest utsatta. I ett läge där otryggheten och segregationen breder ut sig och där sprängningar, skjutningar och våldtäkter har blivit vardag. I ett läge där arbetslösheten är orimligt hög och företagsklimatet försämras.

I ett sådant läge hade man kunnat tänka sig att landets ledande icke-socialistiska tankesmedja skulle lägga all sin energi på att skapa förutsättningar för att byta ut den socialdemokratiska regeringen och de idéer som drivit oss fram till dagens krissituation. 

Det gör man dock inte. Istället attackerar man delar av den icke-socialistiska oppositionen. Med lögner och illa underbyggda insinuationer.”