Brottsförbyggande rådet, BRÅ, utför partisk forskning och ändra resultat som inte passar regeringen. Det visar ny forskarrapport.

Forskare vid Linköpings universitet har intervjuat nuvarande och före detta anställda på Brå som vittnar om grava missförhållanden.

Enligt Svenska Dagbladet, som tagit del av studien har Brå:s rapporter censurerats eller ”tillrättalagts” på grund av politisk press.

Som statlig förvaltningsmyndighet ska BRÅ bland annat ”ta fram fakta om rättsstatistiken, brottsligheten och samhällets reaktioner på brottsförebyggande arbete.”

Enligt studien från Linköpings universitet har anställda på BRÅ vid flera tillfällen ändrat i forskningsrapporter efter krav från chefer.

”Om det var så att resultat inte gillades så blev det censur, tillrättaläggande av resultat, nedtoning av resultat och att man lyfte fram andra delar av en studie som inte var så känsliga eller kunde visa på ett positivt resultat”, säger en tidigare anställd på BRÅ i studien.

S-regeringen ändrar i forskningsresultat

I studien framgår hur en anställd kan kallas upp till justitiedepartementet tillsammans med generaldirektören. BRÅ ska vid tillfället ha lämnat in en utvärdering kopplat till ett regeringsförslag.

Enligt studien, som citerar anonyma anställda, var kravet i mötet på regeringskansliet att en rapport skulle ”rättas”, något som ska ha påverkat innehållet.

Den intervjuade insåg att slutsatserna skulle vara politiskt impopulära, men hade ändå skrivit dessa”, skriver forskarna i studien.

Ändringar i forskningsrapporter ska ha gjorts vid flera tillfällen efter krav från chefer på BRÅ eller justitiedepartementet, enligt intervjupersonerna.

*
Mer om rapporten hos Linköpings universitet: Går det att lita på Brå?: En studie om bias i myndighetsforskning