Alla åtta partiledare har ställt upp i en intervjuserie om klimatpolitiken. Jimmie Åkesson vänder sig mot de starka känslorna som dominerar debatten.

– Klimatdebatten handlar om att vi ska få panik, må dåligt och gå runt med ångest. Det är inte bra förutsättningar för att få till en effektiv politik, säger Jimmie Åkesson till Expressen.

– Tvärtom ska vi använda de fördelar vi har i Sverige för att hitta ny teknik som kan långsiktigt lösa problemen.

Åkesson vänder sig också mot de olika rapporter som med jämna mellanrum publiceras och brukar hävda att vi har tio år på oss för att rädda jorden.

– Larmrapporter som har svagt vetenskapligt underlag leder till panikbeslut, onödigt dyr och ineffektiv politik. Vi står för i princip noll av världens utsläpp i Sverige. Det stora problemet har vi i till exempel Kina, som ägnar sig åt gigantiska fossilutsläpp i stålproduktion och kolkraft samtidigt som de är världsledande på solkraft. Det är oerhört komplext.

Sverige är inga miljöbovar, menar Åkesson och talar om vad Sverigedemokraterna prioriterar i frågan.

– För oss handlar klimatpolitik om tre saker: kärnkraft, forskning och internationella insatser. Just nu går utvecklingen i motsatt riktning. Trots alla miljarder vi plöjer ner i klimatåtgärder är vi inte särskilt bra på att minska våra egna utsläpp. 

Han får frågan på hur han ser på klimatfrågan överhuvudtaget.

– Det är obestridligt att vi ser en klimatförändring. Forskarna säger ganska entydigt att det finns en mänsklig påverkan. Då måste vi göra något, det är uppenbart. Sedan har jag svårt för debatten som tenderar att övergå i någon slags domedagsretorik. Tonläget speglar inte verkligheten, det blir väldigt polariserat, konstaterar Åkesson.

Men ”tror” Åkeson på FN:s klimatpanel, IPCC?

– Alla forskare inom IPCC säger inte samma saker. IPCC har haft fel förut. Att bygga klimatpolitik på larmrapporter som syftar till att vi ska vidta panikåtgärder är väldigt dåligt. Det får enorma konsekvenser för samhällsekonomin och världsekonomin.

Och vad säger han om kritiken att SD är klimatförnekare?

– Vi ser samma polarisering som i migrationspolitiken. Det handlar om en kamp mellan en vänsterliberal sida och konservativa politiker med en nationalistisk utgångspunkt. Man använder överord som klimatförnekare, som jag inte ens vet vad det betyder. Det är ett ganska bisarrt uttryck, sa Åkesson.