2019 kommer att bli ännu ett rekordår i antalet beviljade uppehållstillstånd. Fortsätter takten som hittills i år blir de 122.000 vilket blir det fjärde högsta någonsin.

Ny statistik från Migrationsverket visar att Sverige fram till och med november har beviljat 111.364 uppehållstillstånd. Med den takten kan antalet vid årets slut väntas bli 122.000, vilket är ett antal som överstiger alla andra år i Sveriges historia utom 2016, 2017 och 2018.

Dörren till Sverige står vidöppen

I samhällsdebatten låter det ofta som att Sverige har stängt dörren för migration. Inget kan vara mer felaktigt och fake news.

Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd så att pennorna glöder.

Anhöriginvandringen stor

År 2010 beviljades 40.680 uppehållstillstånd som ”anknytning”. År 2017 var de 65.677 och 2018 blev de 68.058 beviljade uppehållstillstånd för anhöriga.

Hittills i år (jan-nov) är anknytningsfallen 47,7 procent av de beviljade uppehållstillstånden.

*
Se mer i Samtiden: Fortsatt kraftig invandring (jan 2019), Vem lovade att 1,6 miljoner uppehållstillstånd skulle beviljas? (aug 2019)