Vattenfall överväger att driva kärnkraften även efter 2040 – året då Sverige enligt målet ska ha enbart förnybar energiproduktion.

De svenska kärnkraftverken ägs av företagen Vattenfall och Uniper. Nu meddelar Vattenfall att de inte stänger dörren för att fortsätta driva kärnkraftverken även efter år 2040, rapporterar SVT.

2016 slöts en energiöverenskommelse mellan regeringen, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna. I den kom man överens om målet att Sverige bara ska ha förnybar elproduktion från 2040. 

Sverigedemokraterna står utanför uppgörelsen och vill hellre se att målet är ”fossilfri” elproduktion. Detta för att ha fortsatt elproduktion med kärnkraft.

Nu går kärnkraften med vinst och elpriset är högt, skriver SVT. Och Vattenfall öppnar för att ha sin kärnkraft i gång längre än vad man tidigare sagt. 

– Vi kommer att överväga möjligheten att köra dem längre, säger Torbjörn Wahlborg, produktionschef vid Vattenfall.

Moderaterna och Kristdemokraterna har hotat med att lämna energiöverenskommelsen om inte målet om förnybart 2040 byts ut mot att den ska vara fossilfri.