Åklagarmyndighetens anmäler åklagare som hotat politiska motståndare med åtal och visat förakt mot statliga myndigheter.

En vänsterpartistisk åklagare i Halmstad har i ren Stalin-stil på sammanträde med kommunfullmäktige hotade sina politiska motståndare med fängelsestraff. Hon visade uppenbart förakt för migrationslagarna.

Normalt brukar myndigheterna viker ner sig för vänsterextrema påtryckningar, men i detta fall har inte Åklagarmyndigheten lagt sig platt.

Anmäls till statens ansvarsnämnd

Åklagarmyndigheten anmälde på torsdagen den vänsterpartistiske åklagaren i Halmstad till Statens ansvarsnämnd – och skriver i anmälan att kvinnan misskrediterade åklagarväsendet.

I anmälan som är underskriven av riksåklagaren Petra Lundh redogörs för de krav som ställs på åklagarväsendet – bland annat objektivitet och saklighet. I anmälan menar Åklagarmyndigheten att den aktuelle åklagaren har brutit mot de grundläggande regler som yrket omfattar.

”Enligt Åklagarmyndighetens uppfattning innebär de uttalanden som [Halmstadsåklagaren] gjort i kommunfullmäktige att hon avsiktligen har överträtt de bestämmelser och riktlinjer som redovisats ovan.”

Riksåklagaren begär att Statens ansvarsnämnd utfärdar disciplinpåföljd sedan vänsterextreme åklagaren hotat åtala politiska motståndare.

”Hon har på förhand tagit generell ställning till hur hon som åklagare avser att handlägga och besluta i enskilda ärenden dels genom att uttala att hon inte avser att utreda och väcka åtal beträffande vissa typer av anmälningar eller anmälda personer, dels genom att närmast utlova att väcka åtal mot politiska motståndare som gör polisanmälningar av visst slag.

Den aktuelle åklagaren har också hånat andra statliga myndigheter.

”I sina uttalanden misskrediterar hon samtidigt andra statliga myndigheter genom att underkänna åldersbedömningarna och ifrågasätta att Migrationsverket lägger sådana till grund för sina beslut.”

Hon har agerat politiskt, något som rättsstatens tjänare aldrig kan göra om medborgarnas respekt för rättsstaten ska kunna värnas.

”Slutligen använder hon sin roll som åklagare för att förstärka sitt politiska budskap. Åklagarmyndigheten anser att överträdelserna är så allvarliga att Ingela Svensson ska meddelas en disciplinpåföljd.”

Disciplinpåföljd handlar normalt om löneavdrag eller varning.

*

Se mer i Samnytt: Åklagarmyndigheten anmäler anställd som hotade politiska motståndare med fängelse till Statens ansvarsnämnd