Polisen och regeringen lovar att man med ”särskild händelse”-insats kan minska gängvåldet på sex månader. Nästan ingen väljare tror på dem.

Svenska folket har mycket lite förtroende för regeringens och polisens förmåga att lösa problemen med gängvåld och organiserad brottslighet. 

Bara 8 procent av väljarna tror på det – medan hela 88 procent tvärtom tror att våldet ska öka eller förbli oförändrat, visar Expressens/Sifos nya mätning.

– Det är allvarligt om staten inte kan leverera det som ingår i samhällskontraktet, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

Misstron är utbredd över hela det politiska fältet. Bland regeringspartiernas egna väljare tror långt över 60 procent inte på någon förändring.

Stefan Löfven har sagt att polisen inom sex månader ska kunna vända utvecklingen. Om så inte sker är regeringens förtroende fullständigt förbrukat överallt.