Landsdagarna närmar sig för Sverigedemokraterna. Då ska också ny partistyrelse väljas för kommande två år. Valberedningens ordförande förvarnar om betydande förnyelse när Samtiden nått honom.

I partiets valberedning blev nyligen Josef Fransson vald till ordförande och har därmed lett arbetet att ta fram förslag till nästa partistyrelse.

– Ja, det stämmer. Det är ett mycket hedrande uppdrag som jag tar på största allvar.

Nu är det ju bara dagar kvar innan handlingarna ska gå ut till partiets ombud vid Landsdagarna. Har ni landat i ett färdigt förslag?

– Ja, det finns ett förslag, men jag kan faktiskt inte säga exakt när det offentliggörs. Sannolikt inte förrän på torsdag. Möjligen kommer vi att få veta bitar av förslaget innan dess.

Vad kan du säga i dagsläget om förslaget till ny styrelse?

– Att jag tycker att valberedningen har landat bra och att styrelsen kommer att få en betydande injektion av kompetens och energi.

Det låter nästan som att det är stora förändringar på gång, är det så?

– Jag skulle kunna svara både ja och nej på den frågan. Ja, eftersom det är ganska många nya namn. Nej, därför att kärnan är relativt intakt. De mest namnkunniga finns kvar, utom i ett par fall.

Är det flera namnkunniga personer som lämnar partistyrelsen?

– Ja, en av dem är Paula Bieler, som själv skrivit om detta på Facebook. Det är också andra som valt att lämna, men orsaken till det får de redogöra för själva.

Du sa att det var många nya namn, vad kommer det sig?

– Ungefär hälften av de namn vi föreslår är i partistyrelsesammanhang helt nya. Detta beror på flera saker, bland annat innan nämnda avgångar och att vi utökat det totala antalet personer. Men det är också kopplat till att konkurrensen om platserna har hårdnat avsevärt på senare tid. Personer som för några år sedan betraktades som talanger är idag etablerade med egna plattformar. Vårt parti växer helt enkelt snabbt vad det gäller kompetens.

Finns det något särskilt skäl till att det blir så stora förändringar just nu

– Egentligen inte, men det är väl naturligt att man hellre gör organisationsförändringar efter ett val än före.

Kan du beskriva hur det går det till när man i en valberedning väljer ut vilka som ska leda partiet?

– Vi har ju ett antal regler att förhålla oss till som återfinns i våra stadgar. Men det är ju det formella. I praktiken så handlar det om att prata med en himla massa människor och försöka förstå partiets inre liv i hela organisationen. Att lägga örat mot marken och försöka lyssna in vad våra medlemmar på alla nivåer vill. Men sen är vi i valberedningen givetvis helt autonoma när vi slutgiltigt lägger fram vårt förslag. I de flesta fall diskuterar vi oss fram till ett enhälligt beslut, men det händer också att enskilda namn kan gå till omröstning. Den omröstningen sker slutet.

Har ni några särskilda kriterier för de som ska väljas in?

– Om man ska försöka generalisera diskussionerna så är kompetens givetvis det centrala. Valberedningen består dock av 11 olika individer som säkerligen betraktar kompetens och andra kriterier helt olika. I övrigt är det knappast till ens nackdel om man har en egen politisk plattform, att man har en ledande roll någonstans, antingen inom organisationen eller som folkvald. Jag tycker också att vi försöker lyssna in vad partidistrikten önskar så gott vi kan.