På Göteborgs universitet har ett upprop startats mot att Richard Jomshof bjudits in att tala, som en av åtta representanter för riksdagens partier. Nu har andra akademiker startat upprop mot uppropet.

Att journalister är vänstervridna och partiska är en synnerligen utbredd uppfattning bland Sverigedemokratiska väljare och företrädare.

Den uppfattningen har bekräftats av att ett upprop med 100 akademiker på Göteborgs universitet har startat för att stoppa Richard Jomshofs föreläsning den 5 december. Dock inte på Journalisthögskolan som utfärdat inbjudan och offentligt försvarat den. Alla åtta riksdagspartier har inbjudits att gästföreläsa under hösten på temat ”Så tänker en partistrateg”. Partisekreterare och chefsstrateger från riksdagens partier har besökt Journalisthögskolan JMG (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation) för att prata om sina yrken.

Men i Göteborgs-Posten skriver nära 100 ”akademiker” ett upprop för att stoppa Jomshof från att få tala på universitetet. Namninsamlingen springer ur ”rädsla och oro” enligt Mia Liinason som är professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet.  Åsa Apring, professor i litteratur vid universitetet jämför SD med fascistiska krafter.

Upprop mot uppropet

Att bjuda in företrädare för riksdagspartierna för att prata om politisk kommunikation är inte att ”låta dem utbilda studenter”, skriver den statsvetenskapliga bloggen Politiologierna. Man menar att studenterna har förmåga till kritiskt tänkande.

”Inte heller innebär dessa samtal att Sverigedemokraternas idéer ’officiellt legitimeras’, lika lite som universitetet har satt någon sorts kvalitetsstämpel på Vänsterpartiet eller Moderaternas politik, när de var här och talade.”

Statsvetarna försöker förklara vad demokrati är för sina kollegor på universitetet: ”Sverigedemokraterna legitimerades officiellt 2010. Då fick de – som grundlagen föreskriver – den finaste plattform man kan få i Sverige, en plats i riksdagen. Det betyder givetvis inte att alla därefter måste hålla med om vad de säger. Men de är nu en del av den politiska verkligheten, och ingår i det politiska spelet, enligt reglerna.”

Ville avsätta redaktör

Det är inte första gången Göteborgs universitet utmärker sig som tillhåll för vänxterextremister. För några år sedan försökte ”akademiker” därifrån få redaktören för Göteborgs-Postens ledarsida Alice Teodorescu avsatt, eftersom hon gjort ledarsidan mer konservativ.

Föreläsningen kommer att hållas

Till Expressen säger Mats Ekström, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, säger att han är förvånad över antalet som skrivit under namninsamlingen och menar att det vore orimligt att inte bjuda in SD i egenskap av riksdagsparti.  Föreläsningen kommer inte att ställas in.

RÄTTELSE
I tidigare version stod att Journalisthögskolan deltog i uppropet, vilket är fel. JMG har tvärtom försvarat inbjudan offentligt.