Den nationella polisinsatsen ”Operation Rimfrost” i Malmö skyddas av tungt beväpnad polis vid de hotell där de inkallade poliserna bor. Anledningen uppges vara hotbilden från kriminella.

Det finns generellt en ökad hotbild vid den här typen av insatser. Polisen räknar med att de kriminella gängen kan slå tillbaka.

Hot har bland annat uttalats på sociala medier.

När Malmöpolisen tidigare gjort tillslag mot en del kriminella gäng har resultatet inte låtit vänta på sig.

– När trycket mot de kriminella miljöerna ökar så händer det och har hänt förut att hot om våld riktas mot polisen, säger man från polisens ledningscentral.

– Operation Rimfrost kan till exempel hota deras inkomster från narkotikahandeln.

Polisen vet genom tidigare beslag att det kan finnas ett lager av mycket kraftiga sprängmedel inom räckhåll för vissa kriminella, lager med sprängämnen som kan lemlästa och fullständigt blåsa ut till exempel en tvårumslägenhet.

– Inom ramen för Operation Rimfrost kan det uppstå situationer när de kriminella känner sig hotade i sina brottsliga gärningar av våra tillslag och reagerar.

Det är förklaringen till varför Malmöbor kan få se tungt beväpnade poliser på olika platser i Malmö till exempel utanför Rättscentrum i närheten av Slussplan i centrala Malmö.

Se mer: Hotbild mot polisen (Expressen), Poliser skyddar inkallade kollegor efter hot (Aftonbladet)