Mycket talar för att Sverige kommer att släppa också kommande IS-krigare på fri fot, menar terrorforskaren Magnus Norell. Sverige är säkert och tryggt – för islamister.

S-ministrar lovar att om Turkiet skickar IS-krigare till Sverige kommer de omedelbart att tas om hand av Säkerhetspolisen och enligt ministrarna finns en väldigt detaljerad plan för detta. Men terrorforskaren Magnus Norell ifrågasätter detta i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

”Med tanke på att det redan befinner sig cirka 150 så kallade återvändare i Sverige och att ingen av dessa på något sätt har tagits om hand av polisen eller fått sin tillvaro begränsad, vore det intressant att få veta hur denna detaljerade plan ser ut”, skriver Norell.

”Och hur förklarar regeringen att det tydligen är så viktigt att ta fram en detaljerad plan för eventuella IS-återvändare, när detsamma inte gjorts för dem som redan är här?”

Inte agerat kraftfullt

Den viktigaste frågan Norell ställer är:

”Varför har regeringen, eller polisen, hittills inte agerat mer kraftfullt när det gäller de högst verkliga återvändarna som redan rör sig fritt på våra gator. Återigen vore det en relativt enkel match att använda sig av befintlig svensk lagstiftning för att lagföra dessa individer för medhjälp och samröre med IS och de brott som bevisligen har begåtts i IS namn. Även här vore det onekligen intressant att få denna senfärdighet förklarad.”

Norell menar att det är troligt att regeringen tänker fortsätta agera som hittills, om fler IS-krigare återvänder: ”Polisen kommer att möta dem på flygplatsen, föra samtal alternativt förhör, och sedan släppa dem.”

Sveriges trovärdighet står på spel

Magnus Norell efterlyser politisk tillnykting: ”Sveriges trovärdighet, både inrikes och utrikes, står på spel. Signalen till både inhemska och utländska betraktare är att när det gäller islamister, oavsett av vilken sort, är Sverige ett ganska säkert och tryggt ställe att vara på. Det är den verkliga Sverigebilden som förmedlas.”