Den akuta elbristen ska lösas genom att öppna Värtaverket för oljeeldning, men bristen på el till Stockholms län kommer att vara stor fram till 2028.

Att öppna Värtaverken igen, som stängdes pga höga miljöskatter, säkrar inte elförsörjningen. Det kommer fortsatt att vara svårt att få fram tillräckligt med el till nya bostadsområden och till nya företag som vill etablera sig i länet.

– Vi ser att vi har utmaningar med nätkapaciteten. Vi bygger nät och frigör kapacitet genom att vissa kunder är flexibla, säger Eva Vitell på Vattenfall till Mitt i.

Svenska kraftnät, som äger det svenska stamnätet, bygger också ut nätkapaciteten i Stockholms län, med två nya förbindelser, dels genom centrala Stockholm, dels väster om Stockholm. Bland annat borras en drygt 13 kilometer lång tunnel under Stockholm för att kunna komma fram med kabelledningar.

Problemet är att de nya ledningarna beräknas att vara klara först 2028 – om nio år! – och kosta över 13 miljarder kronor.

S-ledda regeringen har varit snabb med att införa miljöskatter, utan hänsyn till konsekvenserna. Det tar tid att bygga ett elnät som klarar att transportera el när mindre miljövänliga anläggningar avvecklas.

När politiken struntar i verkligheten, uppstår allvarliga praktiska problem. Det märkliga i vår tid är att nu ställer politiker till med problem istället för att lösa dem.