Oron för att utsättas för våldsbrott ökar. Alltfler stockholmsbor känner sig otrygga och rädda på stadens gator.

En ny medborgarundersökningen visar att var tredje som bor i Stockholms län, med 2,3 miljoner invånare, under det senaste året känt sig så pass otrygga att de avstått från en aktivitet.

Dubbelt så stor oro på dagtid

Andelen som känt sig otrygg dagtid i sitt eget bostadsområde har fördubblats på åtta år, från 11 till 20 procent. Under samma period har andelen som upplevt otrygghet kvällstid ökat från 33 till 44 procent.

I kommunerna Botkyrka, Sigtuna, Järfälla, Upplands-Bro och Huddinge är andelen större. Där svarar fyra av tio att de medvetet avstått från en aktivitet på grund av rädsla. 

– Andelen som känner sig otrygga har ökat kontinuerligt de senaste åtta åren, och det gäller i alla sammanhang och på alla platser. Dessutom är det vanligare att unga upplever rädsla och otrygghet än att äldre gör det, säger Gunhild Graseman, analytiker på länsstyrelsen. 

Dessutom har pessimismen om framtiden nästan fördubblats. Fyra av tio tror att situationen kommer att försämras på 10–15 års sikt. 2011 var det 24 procent som gav samma svar.

Grafik: DN. Källa: Ipsos.

Unga kvinnor mest otrygga

En av tio boende i Stockholms län har angivit att de utsatts för våld eller hot om våld under de senaste tolv månaderna. 

Unga kvinnor känner sig extra otrygga, enligt undersökningen. Sex av tio har oroat sig för våld eller hot om våld det senaste året. 

Tilliten minskar bland yngre

– Yngre anser i mindre utsträckning än äldre att det går att lita på andra människor, säger Graseman.

Rädsla i kollektivtrafiken

Hälften av länsborna har under det senaste året någon gång känt sig rädda eller otrygga i samband med resa i kollektivtrafiken.