Det stora antalet explosioner vid flerfamiljshus, butiker och restauranger i Sverige har stora likheter med de sprängladdningar som svenska försvaret finner vid insatser utomlands.

Sprängningarna är nu så många i Sverige att polisen startat nära samarbete med Försvarsmakten, som är experter när det kommer till krig.

De improviserade sprängladdningar som detonerar överallt i Sverige har ibland likheter med såndana som Försvarsmakten påträffar utomlands i de insatsområden man tjänstgör, exempelvis Afghanistan och Mali.

– Jag vill inte gå in på exakt hur de är uppbyggda och vad de består av, men vi har hittat likheter, ja. Det händer att det är ungefär samma komponenter vi ser, samma uppbyggnad, ungefär samma tillvägagångssätt, säger insatschefen Jan Thörnqvist till Sveriges Radio.