Sölvesborgs nya samstyre med Louise Erixon (SD) i spetsen har sänkt kostnaderna för byråkrati och politik. S överklagade besparing på partistödet, men majoriteten har nu vunnit i domstol.

När besparingar i kommuner, regioner och stat behöver ske brukar det ofta drabba vården, servicen och omsorgerna som medborgarna behöver. Men i Sölvesborg har den nya majoriteten med SD, M, KD och lokala SoL-partiet slagit in på en annan väg.

Samstyret sparar på byråkrati och politiker

Totalt bedömer Samstyret att en besparing under år 2020 på 8,3 miljoner kr kan göras inom kommunens administration. Dessutom avser man att spara 3,3 miljoner kr på politiska ledningen.

Sölvesborg beslutade sänka bidraget till partierna, partistödet. Man valde en modell där de stora partierna tappar mest. Därför kallar man det ”Robin Hood-modellen”.

– Motiveringen till detta var att vi inte ville utarma småpartierna då det direkt hade påverkat deras förutsättningar att kunna fortsätta synas och finnas, säger Louise Erixon på sin Facebooksida.

Men minskade bidrag till politiska partier var inte något som Socialdemokraterna uppskattade. De överklagade beslutet till domstol eftersom de ansåg sig ”missgynnas” av sänkningen.

Domstolsprövning

Nu har Förvaltningsrätten avgjort frågan, och man ger Louise Erixon och det nya samstyret rätt att sänka partistödet.

”Sänkningen berör endast de tre största partierna, men är generell och kan gynna respektive missgynna alla partier. Det sker därför ingen särbehandling av något parti”, konstaterar domstolen.

”Utifrån vad som framgår av handlingarna framstår inte den procentuella sänkningen som orimlig i förhållande till antalet mandat”, fortsätter man och avslår därför överklagan.

Satsar på välfärd

Tack vare sparsamheten har Sölvesborgs kommun en stabil och ordnad ekonomi.

– Syftet med sänkningen var, förutom att mer pengar skulle gå till välfärden, att stimulera traditionellt folkrörelsearbete, eftersom vi tror att det är viktigt för demokratin, säger Louise Erixon.

När kommunfullmäktige skulle fastställa rambudget för 2020 kunde högste tjänstemannen konstatera effekterna av den politiska ledningens beslut.

Vi behöver inte, likt flertalet andra kommuner, dra ner stort på tjänster ute i verksamheterna utan kan fortsatt satsa på välfärden, konstaterar kommunchefen Lars Ericsson.