Under Landsdagarnas sista pass på söndagen fördes en intensiv debatt om trängselskatten. Ombuden röstade för att avskaffa dem, både i Göteborg och Stockholm.

I motionen ”nej till trängselskatt” föreslås att partiet ska verka för slopad trängselskatt. Partistyrelsen stod generellt bakom intentionen att slopa trängselskatten, därför att tullstationerna har placerats på ett sådant sätt att de inte främst minskar trängseln, utan beskattar trafik som inte kan ta någon annan väg. Trängselskatten liknar därmed en ren skattepålaga.

Partistyrelsen påpekar dock att intäkterna från trängselskatterna nu är budgeterade och därför svåra att ta bort.

Men inte minst ombuden från Göteborg påpekade att trängselskatter införts i staden mot medborgarnas vilja. I folkomröstning vann nej till trängselskatt med bred marginal. Ändå införde politikerna trängselskatter.

Därmed kan trängselskatter ses som ett påbud från ett etablissemang som inte lyssnar på folket.

Frågan blev därmed också principiell.

Och ombuden tog tydligt avstånd från trängselskatterna med tydlig majoritet. 122 röstade för att avveckla trängselskatter, medan endast 50 röstade för partistyrelsens avslag av motionen.

Sverigedemokraterna ska därför verka för att slopa trängselskatterna både i Göteborg och Stockholm.