Nu anser väljarkåren att SD är allra bäst på de två viktigaste politikområdena. invandring och lag/ordning. Detta samtidigt som S och M tappar i förtroende i alla frågor.

Det är Novus som frågar väljarna vilka de viktigaste frågorna inom politiken är. Allra viktigaste fråga, när de tillfrågade endast får ange ett ämne, är invandringen. I november har lag/ordning gått om miljö/klimat som näst största förstaval bland de tillfrågade.

Och just i lag och ordning har SD gått om M som det parti som har störst förtroende i den frågan.

Det betyder att Sverigedemokraterna har störst förtroende i de två frågor som väljarkåren anser vara allra viktigast.

SD går om C i miljöfrågorna

SD har nu också större förtroende i miljöfrågan än Centerpartiet, även om SD har en bit kvar till att gå om Miljöpartiet.

Medan SD har stärkt sitt förtroende i olika politiska frågor, har Socialdemokraterna och Moderaterna tappat förtroende.

Socialdemokraterna har när det gäller sjukvård tappat från 17 procent till 15 procent av de tillfrågade som anser att S är bäst på sjukvård. När det gäller skola/utbildning har S tappat än mer, från 19 till 15 procent som anser partiet bäst på ämnet. När det gäller äldreomsorg har S tappat från 17 till 14 procent, vilket gör att Kristdemokraterna delar förstaplatsen som bästa parti på området.

Källa: Novus. Grafik: SVT.

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna finns i topp-tre i nio av de tio politikområden som väljarna anses viktigast. Vänsterpartiet i fyra, Moderaterna i tre, Kristdemokraterna i två och L, C, MP når en pallposition i de tio viktigaste frågorna.

Se mer: rapport från Novus (pdf) och SVT.