REFERAT. Integrationspolitiken har saknat effektiva verktyg, sa Nyamko Sabuni när hon höll tal på Liberalernas landsmöte på lördagen.

Talet var befriande fritt från angrepp på svenska politiska motståndare. Nyamko Sabuni talade om det egna partiets politik.

Men samtidigt är det lite riskabelt, eftersom det blir mycket klyschor och självklarheter. Upplägget avslöjar också om partiet skiljer ut sig eller saknar en egen profil.

Och tyvärr, Sabuni lyckades inte att utmejsla en tydlig politik som skiljer ur sig i politiska mitten där det nu är mycket trångt. Såväl C, MP och S konkurrerar om mittenpositionen.

– Kompetensutvisningar ska stoppas. Asylrätten ska tillämpas på samma sätt som i andra jämförbara länder. Totalt innebär det att antalet asylsökande till Sverige kommer att minska, sa Sabuni.

Parallellsamhällen, utsatta områden, ska vara borta år 2030, om elva år. Detta ska ske genom välkända åtgärder: skärpt lagstiftning, bekämpning av extremism, motarbeta skolsegregation, krav på egen försörjning, mer fokus på jämställdhet och demokratiska värderingar. Detta genom ett ”förortslyft”.

– Vi ska betala den integrationsskuld vi byggt upp. Politiken har inte stöttat upp med effektiva verktyg för bättre integration, sa hon.

I övrigt talade Sabuni om skola, jämställdhet och om miljö- och klimatmål. Vi behöver fossilfri el från kärnkraften, konstaterade hon.