Justitieminister Morgan Johansson (S) menar att eftersom de flesta invandrare jobbar, är de som rånar, våldtar, skjuter och spränger inget problem vi ska prata om.

Socialdemokratins fall beror på att de i kriminalpolitiken ser gärningsmän som offer och i migrationspolitiken alltid ser invandrare som offer. Det är synsätt som varken stämmer med verkligheten eller med svenska folkets uppfattning.

Detta förklarar varför S-ministrar ständigt hoppar i galen tunna, så fort de öppnar munnen i dessa frågor. Låt oss titta på två färska exempel.

Morgan Johansson skrev på måndagskvällen ett Twitterinlägg som avslöjar Socialdemokratins verklighetsfrånvända synsättet. Bara därför att de flesta invandrare är skötsamma och jobbar, är de invandrare som rånar, våldtar, skjuter och spränger inget problem.

Det är en grotesk människosyn om man låter en skötsam person ur en etnisk grupp ”väga upp” en kriminell person i samma grupp. Vad är vitsen med det, annat än att bagatellisera kriminalitet? All forskning visar att invandrare som grupp är överrepresenterade i brottslighet. Detta är en sanning som måste diskuteras. Att så inte fått ske, är en förklaring till att den höga brottsligheten råder.

S missar individuellt ansvar

Vi ser här en justitieminister som låter de skötsamma invandrarna bli alibi för de kriminella.

Och ja, egentligen gör man samma sak med etniska svenskar. Socialdemokratin och vänstervridna kriminologer ursäktar ständigt de kriminella med att de är offer för ”samhället”, dvs det är hederliga svenskarnas fel att brottslighet finns.

Den socialistiska ideologin gör att S inte förstår eller inte vill acceptera att individen är ansvarig för sina egna handlingar. Skulden ska läggas på den som utför brott. Men sedan 1968 har brottslighet ursäktats av vänsterideologer inom både politik och akademi.

S trampar fel hela tiden

När det sedan kommer till kriminella med invandrarbakgrund, vrids offerrollen ett varv till. Det blir så snårigt att socialdemokrater blir helt yra i mössan. Ett dagsaktuellt exempel är att inrikesminister Mikael Damberg (S) tvingades radera ett inlägg på Instagram, sedan hans svans gick till storms mot polisen för att de beslagtagit en dyr jacka av en misstänkt kriminell.

Dambergs inlägg på Instagram, som raderats.

Damberg ville berömma polisen, men hans vänsterväljare såg det som ett övergrepp från polisens sida att beslagta något från en misstänkt kriminell.

Dambergs instagramkonto idag.

Damberg fick på tafsen av sina egna. De anser det vidrigt att polisen beslagtar en förmodad ”Moose Knuckles” jacka för över 10.000 kr. Men enligt 27 kap. 1 § 1 st rättegångsbalken är det ett riktigt ingripande: ”Föremål som skäligen kan antas … vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag”.

Men vänsterkritiken mot Dambergs inlägg blir så stor i sociala medier att ministern tvingades radera det. Att berömma polisen faller inte väl ut i hans egna väljarbas.

Dessa exempel visar hur vilse Socialdemokratin nu är. Hur man än vänder sig blir det fel, fel, fel.