KOMMENTAR. Den hittills högst uppsatte statstjänstemannen vittnade på onsdagen inför kongressen, EU-ambassadör Gordon Sondland. Han motsäger tidigare vittnen om att Trump skulle varit arg och grälat under möten om Ukraina.

Ambassadör Sondland motsäger också dem som velat påstå att han själv som EU-ambassadör agerat utanför de formella kanalerna. Han säger flera gånger att ”alla blev informerade, det förekom inga hemligheter”. (Everyone was in the loop. It was was no secret).

Det är dock tydligt att Sondland är irriterad på att presidentens advokat Rudy Giuliani tar kontakt med ukrainska företrädare på egen hand, utan att de formella kanalerna (inkl ambassadören själv) blivit informerade. Sondland är uppenbart irriterad över att han inte bjudits in att lyssna på telefonsamtalet mellan president Trump och den nyvalde ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky.

Återigen framstår det som revirpinkande. Och att presidentens män har trampat byråkratin på tårna.

Tal om gentjänster fortfarande hörsägen

Men när det kommer till den känsliga frågan om Trump begärt gentjänster (’quid pro quo’) från Ukraina för att betala ut det militära biståndet, säger ambassadören att han ”uppfattar” det så.

I korsförhöret av republikanerna får han frågan om president Trump sagt någonting sådant. ”Nej”, blir svaret.

Ambassadören förklarar att han uppfattar det så efter samtal med andra i den högsta ledningen på utrikesdepartementet och presidentens medarbetare.

Alltså, återigen hörsägen. Sådant saknar bevisvärde i en domstol. Det kastas i papperskorgen som skvaller.

Är gentjänster olagliga?

Men även om något vittne kan bevisa att Trump tänkte sig begära gentjänster från Ukraina, är frågan om ett sådant agerande är olagligt.

Den här typen av tjänster och gentjänster i kontakterna med utländska ledare tillhör i själva verket vardagen för Ovala rummet, säger juridiska experter till Washington Times.

– Alla dessa diskussioner om gentjänster är en rökridå. Även om det rör sig om gentjänster anser jag det vara ganska klart att det varken är ett brott eller ett missgrepp, säger Robert Natelson, statsvetare vid Independence Institute.

– Det är inget brott mot en vald presidents plikter att göra bistånd till ett annat land villkorat, och det är absolut inte ett brott mot presidentens plikter att be andra länder att utreda möjlig inblandning i amerikanska valrörelser, fortsätter han.

Advokaten Robert Ray vid advokatbyårn Thompson & Knight och tidigare oberoende jurist anlitad av justitiedepartementet, skriver i Time att det vore fel med riksrätt på basen av gentjänster.

– I lagens ögon är den nytta som en ukrainsk undersökning av Joe Biden och hans son skulle ge Trump oklar. Frågan är om det någonsin kan anses vara ett konstitutionellt olagligt utländskt bidrag som är till personlig nytta för president Trump. Justitiedepartementet har faktiskt redan dragit slutsatsen att så inte kan vara fallet.

Politik, inte juridik

Med sitt torra språk visar advokaten att den ukrainska affären inte handlar om juridik, utan om politik på många områden: säkerhetspolitik, utrikespolitik, demokratiska partiets skumma affärer med Ukraina – och Trumps irritation över Ukrainas inblandning i amerikanska valet 2016.

Visst vill Trump sätta dit Biden, men det är ju Biden själv som har satt sig på pottan genom att låta sin son ta emot 50.000 dollar/månaden för ett styrelseuppdrag i Ukraina han inte hade några kvalifikationer för. Att be den nye presidenten i Ukraina utreda detta är inget brott – det är antikorruptionsarbete.