Anders Thornberg väljer att förbigå sprängningarna med tystnad i sitt senaste månadsbrev – en period med upprepade sprängningar på olika håll.

En gång i månaden kommunicera rikspolischefen ett samlat budskap internt, ett månadsbrev. Det senaste har nu väckt uppseende med anledning av vad som inte sägs.

Antalet sprängningar har ökat kraftigt och det smäller på olika håll i landet närmare dagligen. Av månadsbrevet för oktober att döma är detta inte något av särskilt vikt för rikspolischefen. Varken sprängningar eller dödsskjutningar nämns specifikt, endast i en bisats sägs att de ”breda diskussioner som pågår kring gängkriminaliteten fortsätter”.

Anders Thornberg uttrycker sig positivt om olika politiska initiativ, rapporterar SvD.