Den socialdemokratiska regeringen försvarar frisläppandet av de imamer som utgör säkerhetshot så intensivt att man jämför fortsatt svenskt förvarstagande med Guantánamo – vilket är antingen bedrägligt och okunnigt.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) har en pressekreterare som heter Natalie Sial. Hon jämför förvarstagandet av de imamer och andra islamister som av Säkerhetspolisen bedöms vara hot mot rikets säkerhet med det fångläger USA upprättat på Guantánamo och babblar om att oppositionen vill hålla de som inte är dömda i förvar ”på obestämd tid”.

Men de som är i förvar kan när som helst, vilken dag de vill, lämna förvaret – om de lämnar landet. Det är i Sverige de inte har rätt att vara.

Handlar inte om fångenskap

De som är satta i förvar är inte fångar! De sitter där av ett enda skäl: att förhindras från att begå våldsbrott mot svenska folket.

Migrationsverkets förvar har två dörrar, en låst och en vidöppen. ”Den låsta är dörren till Sverige. Den öppna går till resten av världen”, skriver riksdagsledamoten Jonas M Andersson (SD) i en kommentar till inrikesministerns pressekreterare. ”Du kan närsomhelst välja säga adjö till förvaret och Sverige, gå ut genom den öppna dörren och pröva dina vingar.”

Att jämföra detta förvarstagande – för rikets säkerhet och därmed för alla medborgares säkerhet – med Guantánamo är djupt okunnigt. Eller bedrägligt.

Att en av inrikesministerns medarbetare inte kan hålla sig till fakta i en diskussion om aktuell politik är bedrövligt. Oavsett om agerandet beror på okunnighet eller avsiktligt vilseledande är det allvarligt.

Socialdemokratin är i panik

Så varför sker det? Svaret är givet: Socialdemokratin är i full panik. Man har tappat greppet om regeringsmakten. Inte ens uppenbara säkerhetshot klarar man av att hantera.

Tänk om S hade följt SD-motion från 2016/17 om att kunna förlänga förvarstagandet med exempelvis sex månader i taget. Då hade man både uppfyllt internationella konventioner som kräver tidsbegränsade beslut, men samtidigt kunnat ha de islamister som utgör hot mot rikets säkerhet i förvar – så länge de inte själva lämnar landet.

Det blir allt mer uppenbart att Sverigedemokraterna skulle kunna utöva regeringsmakten med högre kompetens än den nuvarande.

Allt är upp till svenska folket att avgöra i val.