KOMMENTAR. Det av demokratiska partiet kontrollerade representanthuset inleder idag offentliga utfrågningar av statstjänstemän som är Trump-motståndare och som noga instruerats om hur de ska svara när kamerorna är på.

Demokratiska partiet anser sig inte kunna vinna val, och vill därför avsätta presidenten Donald Trump genom juridiska turer. Detta spektakel gör vänsteraktivister ivriga, men inger föga respekt i övriga USA.

I Washington Times skriver kolumnisten Cal Thomas:

”Deras vittnesmål är designade för att underbygga vänsterns vinkling på Ukraina och inte det som hänt, det vill säga Joe Bidens gentjänster som gav hans son ett överbetalt uppdrag. Och att den äldre Biden då uppmanade Ukraina att avskeda en åklagare med hot om att annars hålla inne med amerikanskt stöd.”

Cal Thomas menar att tidigare smutskastning av Trump misslyckats och att detta är demokraternas sista chans (last gasp). Även om de skulle få tillstånd ett riksrättsåtal kommer domarna, det vill säga senaten, inte att rösta för fällande dom.

Den här cirkusen kan slå tillbaka hårt mot demokraterna, om allmänheten uppfattar processen som ohederlig, driven av politiska motiv och som struntar i bevis som talar för presidenten.

Vittnesmålen tillför inget nytt

Ett problem med dessa noga regisserade vittnen är att de inte tillför något nytt. Det telefonsamtal mellan Trump och Ukrainas president som striden gäller, finns redan offentligt som utskrift.

Uppgiften för dessa vittnen är därför att i TV-sändningar och inför amerikanska folket ”tolka” samtalet och ge det ett bedrägligt syfte.

Mycket tyder alltså på att demokratiska partiet iscensätter en skenrättegång som leder tankarna till Stalin och Sovjetkommunismen. Allt är regisserat i förväg, med ett enda syfte: att smutskasta den tilltalade.

Efter dessa två inledande vittnen, vars tidigare utsagor är hemliga och därför enklare kunnat regisseras, kommer andra vittnen vars tidigare utsagor om Ukraina-samtalet är kända.

Kommande vittnen svårare att manipulera

Kolumnisten Byron York går i Washington Examiner igenom ett kommande vittne vars utsagor finns offentliga. Det är en överstelöjtnant som lyssnade på Trumps telefonsamtal med sin ukrainske kollega och anser presidenten agerat fel. Men hans vittnesmål är inte till Trumps nackdel. Tvärtom har officeren sagt att de utskrifter av telefonsamtalet som offentliggjorts är korrekta, medan demokraterna har försökt sprida uppfattningen att utskriften är redigerad.

När överstelöjtnanten pressas i förhör om vad han menar var ”fel” i Trumps samtal med ukrainske presidenten, framkommer att det mer har med policy och strategi att göra, än om olagligheter. Därmed faller också skälet för att det skulle röra något som motiverar riksrätt.

Byron York menar att officerens vittnesmål visar att han är formad i en statsbyråkrati inom utrikesdepartementet och underrättelsebyråerna som har en fientlig inställning till Donald Trump.

”Nu är delar av den utrikespolitiska byråkratin i öppet krig med presidenten, och man kanaliserar sina klagomål via demokratiska partiets agerande för att försöka driva fram riksrätt”, summerar York.

Försök att låta juridik ersätter demokratiska val

De ivriga försöken att finna något att hänga upp riksrätt på, startade i samma stund som Hillary Clinton och demokraterna förlorade presidentvalet i november 2016.

Vänstern accepterade inte att de förlorade valet. Och nu har de börjat känna oro för att de inte kommer att vinna nästa års presidentval heller.

Då gäller det för en vänster som inte känner respekt för demokrati och folkets val, att med juridiska processer försöka tillskansa sig makt eller åtminstone fälla den som vann demokratins legitimitet.

Det är en skrämmande strategi, som också tillämpats i Storbritannien där vänsterpartierna i opposition länge stoppade premiärminister Boris Johnsons begäran om nyval. Detta eftersom opinionsmätningarna talar för en seger för Johnson och förlust för vänsterpartierna.

Detta fulspel måste disktureras och analyseras mer. Men tyvärr är medierna också vänster, och därför inte intresserade av att belysa agerandet.