Partistyrelsens förslag om att slopa kravet på begränsning av fri abort till vecka 12 antogs av Sverigedemokraternas Landsdagar på fredagen.

Efter en lång debatt antog partiets högst beslutande organ att partiet inte längre ska kräva att fri abort begränsas till vecka 12, utan ligga kvar på nuvarande regel om fri abort till vecka 18.

Det övergripande målet för partiet är att minska antalet aborter.

I ett omfattande dokument framgick att antalet aborter som utförs under veckorna 12-18 endast är 6-7 procent av alla aborter.

Samtidigt konstateras att Sverige har nästan dubbelt så många aborter som våra nordiska grannländer. Det nya målet för partiet är att minska antalet aborter till samma nivå som vår omvärld.

Det betyder att ambitionen om att minska antalet aborter har skärpts. Istället för att minska dem med 6-7 procent med 12-veckorsregel, är målet nu att minska dem med närmare 50 procent.

Det ska ske genom förebyggande insatser och studier som kartlägger varför Sverige har över 19 aborter per 1000 kvinnor i fertil ålder, medan Finland har 7,6 aborter, Norge 10.6 och Danmark 11 aborter per 1000 kvinnor i fertil ålder.