Det blev känslosamt när Mattias Karlsson avtackades som gruppledare för riksdagsgruppen. Men samtidigt såg han fram emot nya uppdraget att bygga konservativ tankesmedja.

På Sverigedemokraternas högsta beslutande församling Landsdagarna avger riksdagsgruppen en rapport till ombuden om vad partiets riksdagsledamöter gjort de senaste två åren.

Gruppledaren i riksdagen, Mattias Karlsson, framförde denna rapport på fredagen. Då slog han samtidigt fast att det var hans sista tal som just gruppledare, eftersom han avsagt sig uppdraget och att från måndag innehar riksdagsman Henrik Vinge den rollen.

Det blev ett känslofyllt avsked där Mattias Karlsson tackade för det goda samarbete han haft med övriga i partiledningen. Han lämnar nu ansvaret för att leda det dagliga politiska spelet i riksdagen, men han stannar kvar som ledamot i riksdagen och är föreslagen till omval som ledamot i partistyrelsen.

Han såg samtidigt fram emot den nya betydelsefulla, och inte helt enkla uppgiften, att bygga upp en konservativ tankesmedja för att utveckla partiets idéarbete.

Det är ett arbete han redan påbörjat genom att knyta en lång rad kontakter med internationella konservativa tankesmedjor och samarbetsorganisationer, som Samtiden rapporterat om.