Nu hävdar Moderaterna att de föreslagit ändring av lagen som nu inneburit att sex imamer som anses utgöra hot mot rikets säkerhet släpps på fri fot i Sverige. Det enda M ville var att de skulle frisläppas tre månader senare.

Upprördheten är stor att sex uppenbara hot mot rikets säkerhet släpptes på fri fot i torsdags. Det visar på en häpnadsväckande ansvarslöshet av regeringen. Justitieminister Morgan Johansson (S) har haft fem år på sig att ändra lagen, och borde därför ta ansvar för oförmågan och avgå, skrev Samtiden i helgen.

I helgen uttalade sig också moderatledaren Ulf Kristersson och påstod att hans parti föreslagit skärpt lagstiftning 2017. Om man däremot tittar i riksdagens protokoll kan man konstatera att Moderaterna 20 april 2017 röstade NEJ till Sverigedemokraternas förslag att de säkerhetshot som tagits i förvar ska kunna hållas längre än 12 månader.

Moderaterna röstade istället för beslut där gällande lag ansågs vara ”väl avvägd”.

M hade släppt imamerna tre månader senare

En månad senare, i juni 2017 ingick alla partier utom SD en ”terroröverenskommelse” som föreslog att lagen skulle ändras, från max 12 mån i verkställighetsförvar till max 15 mån.

– Ulf Kristersson är alltså upprörd över att dessa terrorhot släpptes ut nu i november istället för i januari, säger riksdagsman Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson (SD).

– Vi sverigedemokrater är rätt så upprörda över att samtliga partier utom SD vill släppa ut utlänningar som utgör terrorhot över huvud taget. De ska sättas i förvar till dess att de lämnar frivilligt eller tills Sverige hittat en möjlighet att verkställa tvångsutvisning, summerar Marttinen.

Experter ger SD rätt att fortsatt förvar hade varit möjligt

Till Svenska Dagbladet säger idag Krister Thelin, tidigare juristdomare i FN:s krigsförbrytartribunal i Haag och ledamot i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, att internationell rätt förbjuder förvarstagning utan tidsgräns. Men att det går att förlänga förvarstagandet.

– Det bygger också på att man regelbundet prövar huruvida verkställighetshindret kvarstår, säger han.

Det är också förenligt med vad Sverigedemokraternas förslag 2017. Då skrev Marttinen i reservation i utskottet att de i förvar tagna personerna ”i första hand ska utvisas till sitt ursprungsland, i andra hand ska regeringen se till att upprätta avtal med tredje land dit personer kan utvisas med stöd av lagen och i sista han ska personerna hållas i förvar tills de antingen kan utvisas eller, under polisens översyn självmant lämnar landet, vilket de givetvis kan göra när som helst så länge de inte avtjänar något straff.”

Den svenska lagen behöver alltså bara kompletteras med möjligheten att beslutet om att ta person i förvar kan förlängas, med exempelvis sex månader i taget.

Detta har varken justitieminister Morgan Johansson (S) eller Moderaterna klarat av att göra.

Endast Sverigedemokraterna har i riksdagen lämnat förslag som inneburit man kunnat förhindra att de sex imamerna som Säkerhetspolisen bedömer utgör hot mot rikets säkerhet släpps på fri fot.