Statsminister Stefan Löfven menar att kriminaliteten varit lika omfattande om Sverige inte haft västvärldens största invandring.

Även utan invandring hade Sverige ändå haft skjutningar, bilbränder och sprängningar. På något annat sätt är det svårt att tolka det statsminister Löfven sa i SVT:s Agenda på söndagskvällen.

Han menar att segregationen beror på att det är för låg sysselsättning och för hög arbetslöshet i de områden där gängbrottsligheten sker.

– Men det hade det varit oavsett vem som hade bott där, om det var så att du hade satt dit människor som var födda i Sverige under samma förutsättningar, så får du samma resultat, säger Löfven.

Hård kritik mot statsministern

Statsministern får hård kritik från många håll efter intervjun, eftersom han därmed blundar för invandringens specifika betydelse för våldet och kriminaliteten.

I Folkbladet (S) påpekar Widar Andersson det uppenbara som Löfven missar:

”Sambanden mellan mördandet/sprängandet och den misskötta invandringen är både direkta och indirekta. Indirekta; eftersom det stora och stadiga inflödet av nya invandrare har försvårat för många invandrarfamiljer som bott i utsatta stadsdelar i 10–15 år att få uppleva trygghet, bra skolor och bra service från Arbetsförmedling och SFI. Direkta; eftersom det har kommit väldigt många unga män till Sverige under det senaste decenniet. Unga män är mer brottsaktiva än andra. Sysslolösa, språkligt isolerade och färdighetsfattiga unga män är överallt i hela världen en stimulans för våldsbrottsligheten. Så även i Sverige.”

Ovetenskapligt om bakgrund

Men även Widar Andersson missar något väsentligt. I den forskning om kriminalitet som finns, framgår gång på gång att utlandsfödda och de som har invandrarbakgrund (=föräldrar utlandsfödda) är kraftigt överrepresenterade i brott – även när statistiken har justerats för kön, ålder och socioekonomiska faktorer.

Även när hänsyn tagits till att många unga män kommit från Mellanöstern och Afrika, är överrepresentationen betydande. Dessa unga män begår betydligt fler brott än jämnåriga män med svensk bakgrund.

Och denna överrepresentation har ökat med åren.

Det är alltså ren lögn och förakt mot vetenskapens resultat när Stefan Löfven hävdar att vi i Sverige skulle haft lika mycket brottslighet om svenskar utan invandrarbakgrund bott i de utsatta områdena.

Etablissemangen blundar

Löfvens förakt för kunskap är naturligtvis skrämmande i sig. Men hans uttalanden demonstrerar också etablissemangens ovilja att ta in fakta som strider mot deras utopiska drömmar om att invandring kan ske utan enorma påfrestningar på det svenska samhället.

Sveriges makthavare blundar för verkligheten.

Etablissemangen vägrar se orsak och verkan.

Stefan Löfven (S) och Fredrik Reinfelt (M) kan ta varandra i hand. De saknar kontakt med den vardag som svenska folket lever i. Därmed är de också oförmögna att angripa de problem som blir allt värre och allt svårare att komma tillrätta med.