Trots att allt fler LO-medlemmar sympatiserar med SD, tänker LO-förbunden fortsätta att behandla medlemmar som är aktiva i SD som lägre stående människor.

”Vi växer så det knakar i fogarna på LO-borgen”, sa Jimmie Åkesson (SD) i sitt tal under partiets Landsdagar i Örebro i helgen.

Färska opinionsmätningar visar nämligen att fler LO-medlemmar röstar på Sverigedemokraterna än på Socialdemokraterna. Enligt Sifo får SD stöd av 31,0 procent av LO-medlemmarna, vilket är något större än stödet för S, som uppgår till 30,6 procent. 

Men LO-förbunden gör allt för att stoppa inflytande för egna fackliga medlemmar som i partipolitiken håller på Sverigedemokraterna.

Får betala avgiften men inget inflytande

Tidningen Arbetet har pratat med 12 av LO:s 14 fackförbund och de håller fast vid att vissa fackmedlemmar inte ska betraktas som fullvärdiga människor. 

– Om man har ett fackligt uppdrag i Seko så måste man stå upp för de värderingar vi står för, säger Jonas Pettersson, planerings- och kommunikationschef. 

Man kan vara medlem i Seko och rösta på SD, men några förtroendevalda poster tillåts inte för något som är aktiv i SD. Med förtroendeuppdrag menas till exempel om någon är skyddsombud eller vald till klubbstyrelsen på arbetsplatsen.

Byggnads förbjuder på samma sätt SD-aktiva från förtroendeuppdrag.

– Dessa står i konflikt med vad SD står för som parti. Om vi öppnar upp för att ställa arbetare mot arbetare faller hela idén med att vara ett fackförbund, säger förbundssekreteraren Patrik Östberg.

SD:are? Då utesluts du

Fackförbunden Transport och Pappers drar däremot gränsen tidigare. Enligt deras regler går det inte att förena medlemskap i förbundet med att vara aktiv sverigedemokrat. 

– Man kan bli utesluten om man bedriver eller stödjer verksamhet som är oförenlig med vår organisation och våra stadgar. Med andra ord är det inte okej, säger Mikael Lilja, förste vice ordförande i Pappers. 

Enligt IF Metalls vice ordförande Tomas With är frågan om att öppna upp för SD-aktiva inte aktuell. Kommunal har inte heller några planer på att släppa in aktiva sverigedemokrater på förtroendeuppdrag.

Partipolitisering av fackligt arbete

Agerandet stämmer illa med demokratiska grundprinciper, som lika rösträtt, fria val, yttrandefrihet och rätt till inflytande genom att kunna kandidera till förtroendeposter. Vissa människor anses som mindre värda och hålls därför borta från inflytande.