På torsdagskvällen öppnade Jimmie Åkesson Sverigedemokraternas högsta beslutande organ, Landsdagarna. De pågår torsdag till söndag i Örebro.

Under torsdagskvällen avhandlades formalia, som att behandla verksamhetsberättelse för år 2017 och 2018.

Det var partisekreterare Rikard Jomshof som föredrog redovisningen och poängterade att partiorganisationen har utvecklats i hög takt den här tiden. Avsikten är att höja lägstanivån, sa Jomshof som särskilt poängterade att det är viktigt att kommunföreningarna stärks i hela landet. Detta inför att partiet räknar med att kunna ta över styret i fler kommuner framöver.

Intressant är att medlemstalet har ökat kraftigt. I början av 2017 hade partiet 24.827 medlemmar, och i slutet av 2018 hade man 33.686 medlemmar. Det är en ökning med 35 procent på två år.

Partistyrelsen fick också ansvarsfrihet för de två gångna åren.

Se förhandlingarna i SVT eller på nätet

Under fredag, lördag och söndag kan man från kl 9 följa förhandlingarna direkt på SVT Forum, SVT2, liksom på partiets YouTube-kanal.

Under fredag 22/11 behandlas: Jämställdhet, familjepolitik, migration, arbetsmarknad, ändringar i principprogrammet, tal av SD-kvinnorna, lag och ordning, bostad, demokrati och skola.

lördag 23/11 avhandlas: Vård och omsorg, utrikes och försvar, val av partistyrelse, partiledartal, djur och natur, kultur, skatt, näringsliv, miljö och energi.

söndag 24/11 avhandlas: motioner om partiorganisation och stadgar, tal av ungsvenskarna, infrastruktur