Allt fler svenska företag köps upp av kinesiska investerare inom områden som den kinesiska staten pekat ut som särskilt intressanta.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har kartlagt 51 uppköp i Sverige de senaste tre åren. 

– Det har varit väldigt mycket som har skett inom industriella produkter och maskiner, biotech inom ICT och elektronik, och det går ju väldigt mycket i linje med vad man är intresserad av från kinesiskt håll, säger Jerker Hellström, säkerhetspolitisk analytiker på FOI till Sveriges Radio.

Uppköpen av företag inom industriteknik och biokemi ligger i linje med kinesiska statens utvecklingsstrategi, och är särskilt intressanta. Det har varit mindre känt att dessa kommit i kinesisk ägo.

– En sån sak som förvånade oss var att det var så pass många mindre företag med intressanta teknologier som inte hade noterats tidigare, och det har nog att göra med just att det är små företag, säger Jerker Hellström.

Kartläggningen från FOI är den första i sitt slag och den görs på uppdrag av utrikesdepartementet.