Världens 70 miljoner flyktingar borde inte hindras från att komma till Sverige. Det menar Jonas Sandwall (KD), gruppledare i Uddevalla kommun.

De 70 miljoner flyktingar som finns i världen är ”en utmaning och ett ansvar ingen kan eller får blunda för”, menar kristdemokraternas gruppledare i den västsvenska kommunen.

Sverige borde överge den strama migrationspolitiken och öppna gränserna för dessa 70 miljoner, menar Jonas Sandwall i en debattartikel i Dagens samhälle. Han fortsätter:

”Reinfeldts ’öppna våra hjärtan’ har fått utstå mycket hån. Analysen som Reinfeld gav var dock korrekt. Att börja i ett utgångsläge av empati gör inte att vi ställer lägre krav – tvärtom. Empatin avväpnar snarare rädslan och sänker vår kollektiva stress. Först då kan vi öppna upp för ett kvalitativt och rationellt sätt att lösa utmaningar och söka svaret på vad som är smart integration genom att först se människan.”

Den ”smarta” integrationspolitik som Sandwall vill föra är att nyanlända ”kommer i arbete”. Han menar också att ”språklärande” kan ske på arbetet.

Tvärt emot all forskning menar Sandwall att ”den strama linjen i stort motverkat en hållbar integration”.

”Sveriges kommuner behöver akut allt fler människor i arbetsför/skattebetalande ålder.”