”Bisarr situation”. Kritiken mot Region Stockholm är hård sedan Karolinska varslat 250 läkare och 350 undersköterskor om uppsägning på grund av ekonomiska underskott.

– Tusentals stockholmare väntar i alldeles för långa vårdköer för att få en livsförändrande operation och akutmottagningarna är fyllda med patienter som väntat i timmar. Att både anställningsstopp och personvarsel sker nu innebär att vårdköerna kommer att växa och att patientsäkerheten hotas, säger gruppledaren Gabriel Kroon (SD) i Region Stockholm.

Nu sägs erfaren vårdpersonal upp på Karolinska, samtidigt som anställningsstopp råder på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus samt på Norrtälje sjukhus.

Helt bisarr situation

– Vart ska alla dessa läkare och undersköterskor ta vägen har man tänkt? Som det ser ut just nu tycks de enda alternativen för läkare och undersköterskor i Stockholm vara att lämna regionen eller byta karriär. Det är helt bisarrt, säger Gabriel Kroon.

Det enda akutsjukhus i Stockholmsregionen som ännu inte har anställningsstopp är Sankt Görans sjukhus. På onsdagen fanns det endast en vakant läkartjänst – en ST-läkartjänst i ortopedi.

Behov av vårdpersonal

– Region Stockholm är i kraftigt behov av vårdpersonal. Att man då samtidigt skickar ut hundratals välutbildade läkare och undersköterskor i ovisshet är fullkomligt ologiskt. Med den blågröna budget för Region Stockholm 2020 som har presenterats ser denna onda spiral ut att kunna fortgå, avslutar Gabriel Kroon.

Sverigedemokraterna i Region Stockholm vill se följande åtgärder:

  • Växla inhyrd personal mot fast sjukvårdspersonal genom, regionala personalpooler och karenskrav.
  • Prioritera sjukvården framför 160 miljoner årligen till att delfinansiera lyxkultur på konserthuset.
  • Tidsbegränsa möjlighet till gratis språktolk, och slopa ojämlika sjukvårdsstöd som utgår till särskilda invandringstätaområden.