INTERVJU. En ljusockupation kommer att ske utanför riksdagen på fredag då Julia Kronlid ställer ansvarig minister till svars för hur illa de sjukskrivna behandlas.

Inför riksdagsdebatten har Samtiden träffat Julia Kronlid (SD) som är partiets talesperson i socialförsäkringsfrågorna i riksdagen.

Hon är också gäst i podden ”Samtidigt”, där vi tar upp valberedningens förslag till ommöbleringar i partiledningen, där Julia Kronlid blir andre vice ordförande om Landsdagarna så beslutar 21-24 november.

I podden beskriver hon att det inte är något dramatiskt. Själv fick hon förra hösten den tunga och ansvarsfulla uppgiften att leda partiets arbete i Socialförsäkringsutskottet, vars andel av statsbudgeten är mycket större än något annat utskott i riksdagen.

– Jag har ju engagerat mig för att påverka politiken och då är de sociala frågorna något som ligger mig varmt om hjärtat, säger Julia Kronlid.

Människor kommer i kläm

Efter podden satte jag mig ner med Julia Kronlid för att titta på vad det är som händer på det socialpolitiska området.

Vad är du fokuserad på just nu?

– Att människor hamnar mellan stolarna. De kläms mellan Försäkringskassan som tycker att de sjukskrivna kan göra enkla arbetsuppgifter som Arbetsförmedlingen menar inte finns, säger hon.

Människor kläms också mellan Försäkringskassan och sjukvården, som inte utför de operationer i tid som krävs för att en person ska kunna återgå till arbete.

Också i samspelet mellan Försäkringskassan och arbetsgivaren kommer många sjukskrivna i kläm därför att den anställde förväntas förhandla på egen hand. Här behöver anställda stöd från det allmänna, något Sverigedemokraterna avsatt resurser till i sin budgetmotion.

Debatt mot Shekarabi (S) på fredag

Vad ska du ta upp med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi på fredag?

– Jag har en interpellationsdebatt med honom eftersom situationen är djupt oroande med allt fler sjuka, gamla eller funktionshindrade som kommer i kläm. Människor utförsäkras från sjukpenningen samtidigt som Arbetsförmedlingen ger dem beskedet att de inte är anställningsbara.

Vad kräver du av honom?

– Att de inhumana utförsäkringarna stoppas och att människors rehabilitering istället underlättas.

Julia Kronlid är engagerad för att skapa adekvat hjälpt mot psykisk ohälsa och skapa tryggare villkor också för denna grupp.

Stora satsningar på den sociala välfärden

Hon pekar också på alla de satsningar hennes parti gjort i sin budgetmotion i riksdagen, där man förstärkt anslaget för trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning med över fem miljarder kronor.

Också på andra ”mjuka” områden har Sverigedemokraterna gjort stora satsningar. I statsbudgetens anslag för trygghet för familjer föreslås att ersättningsnivån vid föräldraledighet höjs från 80 till 85 procent av lönen.

För äldre föreslås en höjd garantipension med 800 kr/månad mer än regeringens förslag. Här sker den största procentuella ökningen, SD satsar 11 procent mer på trygghet vid ålderdom jämfört med regeringen. 40,6 istället för 36,5 miljarder kr.

Julia Kronlid ser fram emot att än mer fördjupa och utveckla tryggheten vid sjukdom, ålderdom och för familjer. En god grund har lagts sedan partiet kom in i riksdagen 2010, men det finns mer att göra.

*

Se Kronlids interpellation: En humanare sjukförsäkring.