När kriminella skjuter varandra drabbas inte ”vi andra”, heter det ibland från migrationsaktivisterna. Men vi ser nu hur alltfler ickekriminella drabbas av besinningslöst våld.

Redan har över 100.000 uppehållstillstånd beviljats i år. Massmigrationen fortsätter. Samtidigt saknas en ärlig diskussion om migrationens pris.

Mycket uppmärksamhet har riktats mot den 15-åring som sköts till döds på en pizzeria i Malmö på lördagskvällen. Han var känd av polisen, som det brukar heta om dem som ägnar sig åt kriminalitet. Han kan i så fall hamna inom den kategori som migrationsaktivister inte kallar oskyldiga.

Men senare på lördagskvällen blev en 25-årig kvinna i Malmö mycket brutalt – enligt vad jag fått uppgift om, besinningslöst – misshandlad vid en busshållplats.

Varken hon eller gärningsmannen verkar ha med kriminella kretsar att göra. Däremot har den misstänkte gärningsmannen, som erkänt misshandeln under häktningsförhandlingen, varit tvångsvårdad.

Han är född 1998 och har ett i muslimska länder mycket vanligt förnamn, Ibrahim. Här rör det sig alltså om ett exempel på ett annat slags våld som det svenska folket utsätts för.

Stor psykisk ohälsa bland migranter

Socialstyrelsen har beräknat att ungefär 20–30 procent av asylsökande flyktingar i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa. De forskningsstudier som finns har endast undersökt delar av gruppen och fokuserat på vissa diagnoser.

En orsak till att man har svårt att hantera sin psykiska ohälsa, det som kallas riskfaktorer, är att man har bristande kunskaper om samhället man lever i, liksom är i socialt och ekonomiskt utanförskap.

Här utsätts alltså svenska folket för ökade risker att drabbas av våld på grund av psykisk ohälsa hos migranter. Det är en riskfaktor som ska läggas till riskerna att hamna i korseld mellan kriminella gäng.

Hur mycket otrygghet är vi beredda att ta?

Vi behöver i Sverige en diskussion om hur högt pris svenska folket ska behöva betala för migrationen i form av otrygghet på gator och torg.

Tidigare har ansvariga politiker och medier hävdat att migrationen, om den alls har några effekter, innebär bättre ekonomi för landet. På senare tid har det avslöjats som en myt. Kommunerna går mot sammanbrott när de nu får ta över ansvaret för de många migranter som inte vill eller kan arbeta.

Alla välfärdssystem urholkas nu därför att stora grupper tar del av de offentliga tjänsterna och bidragen, utan att någonsin har svarat upp mot skyldigheten att betala skatt. Pensionärer som jobbat hela sitt liv lever i fattigdom, medan migranter får tandvård för 50 kr. Ungdomar får inte sin första bostad, eftersom migranter går före i kön.

Priset i form av sämre ekonomi kan förmodligen de flesta bära, men varför ska de med sämst inkomst betala det högsta priset? Var finns solidariteten här?

Priset i form av kroppsskada och men för livet

Till detta ska läggas risken för att bli utsatt för våld. Förnedrande rån. Träffad av en förlupen kula och få svåra, livslånga bestående men (som en av de som träffades i skjutningen i Nacka i september). Eller som för den 25-åriga kvinnan vid busshållplatsen i Malmö i helgen, få huvudet mosat av en galning med planka.

Är invandringen värt priset? Vad säger Stefan Löfven (S), Annie Lööf (C), Isabella Lövin (MP) och de andra som talar sig varma för ökat mottagande till dem som ekonomiskt och kroppsligt får betala priset?

Vad säger de till 25-åringens anhöriga?

Det är redan minst tio år försent, men någon gång måste priset för invandringen diskuteras öppet och ärligt. Är den värt priset?

För mig har priset sedan länge blivit för högt.