Vänsterpartiet får kritik för förslag till nytt partiprogram. Varken hedersförtryck eller hedersvåld nämns. Bara ”hedersrelaterade föreställningar”.

Nytt partiprogram ska antas av Vänsterpartiet på kongressen i maj nästa år. Förslag är nu ute på remiss i partiet.

Tendenser till mindre radikal profilering finns. Krav på utträde ur EU har strukits. Kritiken av kapitalismen har lindrats.

Men på andra områden markerar man fortsatt radikalism. Vänsterpartiet förnekar hedersförtryck och hedersvåld. Man sträcker sig så långt att man anger “hedersrelaterade föreställningar”. Dessa leder i avsnitt om könsmaktsordning som allra värst till ”nedvärderingar”, inte till förtryck, våld och mord.

– Att då tala om ”hedersrelaterade föreställningar” i stället för ”hedersrelaterat våld och förtryck” är märkligt. Det blir som att försöka försköna den kontroll och det förtryck som många lever under i hederns namn, säger Jonas Lundgren (V) från Lidingö till TT.

– Vänsterpartiets ledning har aldrig varit intresserad av frågan eller varit på de hedersutsattas sida, säger riksdagsledamoten Amine Kakabaveh som länge arbetat mot hedersvåld och därför skulle uteslutas ur Vänsterpartiet om hon inte självmant lämnade det.