Efter långa debatter gick ombuden på Sverigedemokraternas ombud till omröstning om principprogram, abort och många motioner på fredagskvällen.

I alla partier brukar partiledningen förlora voteringar i ett antal aktuella frågor. Men i Sverigedemokraterna sker det i mindre utsträckning än i andra partier.

I några frågor händer det dock att ombuden på Landsdagarna väljer en annan lösning än partiledningen.

I fredagens voteringar förlorade partiledningen i en votering. Ombuden vill underlätta för kommuner att anlita ordningsvakter, något partistyrelsen ville avstyrka med hänvisning till att partiet i riksdagen satsar stort på att stärka ordinarie polisverksamhet. Med röstsiffrorna 94-82 valde majoriteten att underlätta för kommunerna att anlita ordningsvakter.

I två andra voteringar ändrade ombuden handläggningen.

När det gäller assisterad dödshjälp återremitterade Landsdagarna frågan till partistyrelsen med rösterna 102-73. Man var inte nöjd med att partistyrelsen endast föreslog parlamentarisk utredning i frågan. Flera ombud höll med motionen om att assisterad dödshjälp bör tillåtas.

Partiet tidigare beslut om att vara emot dödshjälp gäller alltså, men frågan ska tas under beaktande.

Också när det gäller förbud mot omskärelse av friska pojkar röstade ombuden med röstsiffrorna 100-75 för bifall av motionen istället för partistyrelsens förslag om att anse motionen besvarad eftersom partiet redan driver frågan om förbud i riksdagen. Därmed står partiet bakom att upphäva lagen 2001:499 som tillåter omskärelse av pojkar.

I alla andra frågor biföll ombuden partistyrelsens förslag.

UPPDATERING kl 19 23/11:

Voteringarna på lördagskvällen gick alla partistyrelsens väg. Det gällde bland annat att inte nu förespråka folkomröstning om EU, även om man håller dörren öppen fr en sådan i framtiden.